Ul. Freta 16 w Warszawie w XIX wieku, miejsce urodzenia Marii Skłodowskiej-Curie.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16 w Warszawie mieści się w zabytkowej kamienicy z XVIII wieku, w której w 1867 roku uczona przyszła na świat.

fot. Dzieci Bronisławy i Władysława Skłodowskich: (od lewej) najstarsza siostra Marii - Zofia, Helena, Maria, Józef, Bronisława.

Rodzina Skłodowskich w 1868r przeprowadziła się na ul. Nowolipki, ojciec Marii został podinspektorem w II Gimnazjum Męskim, gdzie uczył także fizyki. Oprócz Marii państwo Skłodowscy mieli jeszcze czworo dzieci, z których najmłodszym była przyszła dwukrotna Noblistka.

fot. Siedziba Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przy ul. Freta 16, obecnie.

Jest to jedyne biograficzne Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na świecie. Powstało w setną rocznicę Jej urodzin, w roku 1967 pod opieką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego siedziba również mieści się w tym budynku. Miejsce, w którym znajduje się nasze muzeum, to Nowe Miasto, przedłużenie Starówki, okolice, z którymi uczona była bardzo silnie związana emocjonalnie.

fot. Sala w Muzeum, salonik z końca XIX wieku.

W Muzeum są cztery sale, które tematycznie ukazują życie i pracę Marii Skłodowskiej, jej dorobek naukowy, nagrody, tytuły naukowe i honorowe, konsekwencje odkrycia polonu i radu.