Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje od 2015 r. następujące nagrody:

Nagroda PTChem za osiągnięcie naukowe

  • jest przyznawana w drodze konkursu młodemu pracownikowi naukowemu, który otrzymał stopień doktora habilitowanego przed ukończeniem 37 roku życia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, za wyróżniającą się habilitację w dowolnej dziedzinie chemii.

Nagroda PTChem za pracę doktorską

  • jest przyznawana w drodze konkursu młodemu naukowcowi (do 30 lat w dniu obrony pracy), który w roku poprzedzającym przyznanie nagrody obronił z wyróżnieniem pracę doktorską w dowolnej dziedzinie chemii. W przypadku kandydatek korzystających z urlopu macierzyńskiego w trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej, granica wieku podwyższona jest o 1 rok, tj. do momentu ukończenia przez kandydatkę wieku 31 lat.

Nagroda PTChem za pracę magisterską

  • jest przyznawana w drodze konkursu absolwentowi, który w roku poprzedzającym przyznanie nagrody obronił z wyróżnieniem pracę magisterską (dyplomową) w dowolnej dziedzinie chemii.