Nagroda PTChem za Osiągnięcia Naukowe
  2015 dr hab. Artur R. Stefankiewicz, UAM
  2016 dr hab. inż. Sławomir Boncel, PŚ
  2017 dr hab. inż. Sylwia Bajkacz, PŚ
     
Nagroda PTChem za Pracę Doktorską
  2015 dr Weizhao Cai, UAM
dr Jarosław Granda, UW
  2016 dr Piotr Legutko, UJ
  2017 dr Tomasz Pawlak, CBMiM PAN
     
Nagroda PTChem za Pracę Magisterską
  2015 mgr Wojciech Kaspera, UJ
mgr Bartosz Orwat, UAM
  2016 mgr Katarzyna Goliszewska, IChO PAN
  2017 mgr Artur Kasprzak, PW
     

INNE NAGRODY:

 

Nagroda im. Jacka Rychlewskiego
  2016 mgr Dawid Grabarek, PWr
mgr Mercedes Kukułka, UJ
  2017 mgr Iwona Majewska, UW
     
Nagroda im. Bronisława Znatowicza
  2015 mgr Anna Wilk, PWr
  2016 dr Julita Malejko, UwB
  2017 prof. Maria Cieślak- Golonka, UWr