W związku z zakończeniem prac związanych z remontem kamienicy przy ul. Freta 16 w Warszawie, informujemy że Biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego mieści się ponownie w swojej oryginalnej siedzibie pod tym adresem.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać zatem już na adres:

ul. Freta 16

00-227 Warszawa

 

Tymczasowo kontakt z Biurem PTChem będzie możliwy:

 • telefonicznie pod numerem Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem: (22) 831 80 92

lub nr tel. kom: 503 152 901

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 W listopadzie 2016 roku ukończono tłumaczenie i skład tekstu "Nomenklatury związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013" (tytuł oryginału: "Nomenclature of Organic Chemistry, Recommendations and Preferred Names 2013"). Aktualna wersja opracowania znajduje się na stronie internetowej Komisji Terminologii Chemicznej PTChem (strona dostępna pod linkiem tutaj).

 

 Ponieważ otwarty sposób przygotowania opracowania (w postaci dokumentu cyfrowego) pozwala na edycję w dowolnym momencie, to uprasza się P.T. Państwa Czytelników o nadsyłanie (na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wszystkich nasuwających się uwag i komentarzy, co do jego treści. Będą one cenne dla Komisji i na bieżąco pomogą udoskonalić polską terminologię chemiczną.

 

 

 


 

W dniu 28 stycznia 2017 roku zmarł w wieku 89 lat

 

 

 

Profesor Zbigniew R. Grabowski

 

Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

laureat licznych nagród i wyróżnień

 

 

                 

 Z głębokim żalem żegnamy naszego mistrza, kolegę i przyjaciela.

 

 


Prezes i Zarząd Główny      

Polskiego Towarzystwa Chemicznego      

 

 

 

                     

 

 

Od 2016 roku Polskie Towarzystwo Chemiczne będzie przyznawało Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

 

Medal będzie przyznawany za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii nieorganicznej.

Wyjątkowo, w obecnej edycji termin składania wniosków o Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich upływa 28 lutego 2017 roku.

Droga i zasady składania wniosków są identyczne jak w przypadku pozostałych medali. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania wniosków są dostępne tutaj.

 

Jednocześnie Zarząd Główny zdecydował, że Medal im. Jana Zawidzkiego będzie przyznawany za wybitne osiągnięcia tylko z zakresu chemii fizycznej (dotychczas był przyznawany za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej).

 

 

Uchwała Nr 4

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany zakresu merytorycznego przyznawania Medalu im. Jana Zawidzkiego oraz Medalu im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

Uchwała Nr 5

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

 

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza III edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

 

 Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

 

 

 

1. Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:
a) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
c) otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d) metody badania struktury stopów metalicznych,
e) sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
g) stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione, powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

 

 2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:
a) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w latach akademickich 2014/15 i 2015/16 - wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.
b) za najlepszą pracę doktorską w latach akademickim 2014/15 i 2015/16 - wysokość nagrody wynosi 7 500 zł.
c) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

 

 3.Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:
a) rady wydziałów szkół wyższych,
b) rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
c) członkowie Kapituły,
d) laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

 

4. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 stycznia 2017 roku.

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 117)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz:

tel.: 22-234-75-10; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

 

  Ogłoszenie Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

  Harmonogram Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

  Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

  Decyzja w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Załączniki do regulaminu Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

 

 

Kto organizuje?
Organizatorami ogólnopolskiego etapu konkursu są Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego jako członek stowarzyszenia European Chemistry Thematic Network (ECTN) oraz Sekcja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


ECTN - stowarzyszenie zrzeszające wydziały chemiczne uniwersytetów i politechnik oraz towarzystwa chemiczne z całej Europy, zajmujące się promowaniem i doskonaleniem edukacji chemicznej na poziomie szkół wyższych, jest głównym organizatorem konkursu na etapie międzynarodowym.

 

Jak chciałabyś/chciałbyś uczyć chemii?
Jak chciałabyś/chciałbyś żeby chemia była nauczana?

 

Kto może uczestniczyć w konkursie?
Każdy nauczyciel chemii na dowolnym poziomie edukacji oraz studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela i doktoranci kierunków chemicznych.

Co jest przedmiotem konkursu?
Konkurs multimedialnych pomocy dydaktycznych stosowanych w nauczaniu chemii.

Multimedialne pomoce dydaktyczne są rozumiane jako źródła wiedzy wielokrotnego użytku, wspierającymi aktywne i innowacyjne uczenie się służące prezentacji treści nauczania, wyjaśniające różne pojęcia, zależności i procesy. Mogą to być pomoce wykonane w programie PowerPoint, interaktywne aplikacje, filmy, mapy myśli itp. Pomoc można przygotować w języku polskim lub angielskim.

Kiedy należy przesyłać prace/pomoce dydaktyczne na konkurs?
Pomoce można przesyłać do 15 stycznia 2017 roku.

Każda z pomocy powinna zostać nazwana w następujący sposób:

NAZWISKOPIERWSZEGOAUTORA_NAZWASZKOŁYLUBUNIWERSYTETU_TYPPOMOCY_PL

Pomoce muszą zostać przesłane na adres (po wcześniejszym zalogowaniu):

http://econsc.chem.auth.gr/contest/

Etap krajowy:
Spośród wszystkich przesłanych prac zostaną wybrane trzy najlepsze prace przez specjalnie do tego powołany zespół. Głosujący oceniając pracę będą brali pod uwagę poprawność merytoryczną, aktualność i przejrzystość treści chemicznych oraz innowacyjność pomocy dydaktycznej.
Pomoce dydaktyczne z największą liczbą uzyskanych głosów w kraju wejdą do etapu międzynarodowego. Prace te muszą zostać przygotowane w angielskiej wersji językowej przez autorów z pomocą koordynatora krajowego.


Etap międzynarodowy:
W fazie międzynarodowej odbędzie się głosowanie online pod adresem: http://econsc.chem.auth.gr/contest/
Głosowanie to trwa do 15 lutego 2017 roku.

Spośród prac finałowych, 3 najlepsze pomoce dydaktyczne zostaną wybrane przez jury składające się z krajowych koordynatorów konkursu, biorąc pod uwagę następujące parametry:

 • Głosy w fazie międzynarodowej – 20%
 • Innowacyjność prezentacji – 30%
 • Przejrzystość prezentacji – 20%
 • Poprawność merytoryczna - 30%

 

3 najlepsze pomoce naukowe zostaną wybrane przez komisję do końca lutego 2017 roku.
Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają tablety Android ufundowane przez European Chemistry Thematic Network (ECTN).

Wszystkie pomoce dydaktyczne zostaną przesłane do repozytorium zarządzanego przez European Chemistry Thematic Network. Wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp do repozytorium w celach edukacyjnych.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza trwałe przeniesienie materialnych praw autorskich na rzecz ECTN. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dowolnego wykorzystania przesłanych przez uczestników konkursu prac.

W imieniu organizatorów konkursu zaprasza:
dr Małgorzata Krzeczkowska – koordynator krajowy

 

Dr Krzysztof M. Pazdro zmarł 28 października 2016 r. w Warszawie.

 

Odszedł wspaniały, mądry i szlachetny Człowiek. Doktor chemii. Dydaktyk. Autor wielu podręczników i publikacji z chemii. Na Jego słynnym "Zbiorze zadań z chemii..." wychowało się już kilka pokoleń chemików. Założyciel i wieloletni Prezes Oficyny Edukacyjnej * Krzysztof Pazdro.

   Urodził się 24 września 1941 r. w Krakowie. W Warszawie ukończył szkołę podstawową (1955 r.) i liceum ogólnokształcące (1959 r.). Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym - z czystego zainteresowania - studiował też fizykę. Tytuł magistra otrzymał w 1964 r. na podstawie pracy o reakcjach pochodnych indoliny, wykonanej pod kierunkiem dr. hab. J.T. Wróbla.

   Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1964-1966), gdzie pracował na stanowisku asystenta. Równocześnie z pracą na uczelni, okresowo, uczył chemii i fizyki w warszawskich szkołach podstawowych i w liceach. Okazało się, że nauczanie to jego druga - po badaniach naukowych - pasja.

   Sześcioletni okres pracy (1966-1972) w Katedrze (później Zakładzie) Chemii Organicznej Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem prof. Wandy Polaczkowej, zaowocował m.in. uzyskaniem tytułu doktora nauk chemicznych (1972 r.) na podstawie pracy: Badania układu 1,3-ditiolu. Reakcje przebiegające z udziałem karbenu 4,5-dwufenylo-1,3-ditioliowego, za którą otrzymał Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1972 r.).

   W latach 1972-1979 pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metod Oczyszczania Związków Organicznych. W 1979 r. rozpoczął pracę w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, co dawało mu olbrzymią szansę działania na polu dydaktyki chemii. W latach osiemdziesiątych - jako adiunkt - był tam kierownikiem Pracowni Chemii. Organizował i współorganizował liczne ogólnopolskie spotkania dydaktyków chemii oraz zjazdy i konferencje (w tym międzynarodową  - Jabłonna 1985 r.).

   W 1992 r. założył, działające do dziś, wydawnictwo pod nazwą OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO (OE * KP).

   Dorobek naukowy dr K.M. Pazdry obejmuje 13 prac z dziedziny chemii organicznej, publikowanych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Trwale zapisał się w pamięci kilku pokoleń uczniów wychowanych na Jego Zbiorze zadań z chemii, wielokrotnie wznawianym przez czterech kolejnych wydawców, pod kilkakrotnie modyfikowanym tytułem określającym adresata. Publikacje z zakresu dydaktyki chemii to: 24 artykuły w czasopiśmie "Chemia w Szkole", ponad 90 wydawnictw zwartych, w tym 2 podręczniki akademickie (Dydaktyka chemii [napisany wspólnie z A. Galską-Krajewską, 1990, PWN] i Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej [wspólnie z A. Rolą-Noworytą, 2013, OE * KP]) oraz podręczniki, zbiory zadań i zeszyty ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, a także programy nauczania i materiały metodyczne dla nauczycieli.

   Główne innowacje wprowadzone do dydaktyki chemii przez dr. K.M. Pazdrę:

 1. poszerzenie teorii VSEPR o drobiny, w których atom centralny jest otoczony grupami atomów (metoda liganda zastępczego - patrz: Dydaktyki chemii, op. cit. oraz podręczniki szkolne - poz. 7 i 8. w wybranych publikacjach),
 2. przewidywanie kierunku reakcji redoks metodą "reguły zegara" (patrz: Chemia dla licealistów. Elektrochemia, 1996, OE * KP),
 3. rozbudowa analogii hydrodynamicznej prądu elektrycznego na pojęcia i wielkości elektrochemiczne (patrz: Chemia dla licealistów. Elektrochemia, 1996, OE * KP).

   Za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji otrzymał nagrodę im. Filipa Kallimacha, przyznawaną przez redakcję Magazynu Literackiego KSIĄŻKI (2010 r.), a za osiągnięcia publikacyjne w zakresie edukacji chemicznej w Polsce uhonorowany został przez Polskie Towarzystwo Chemiczne medalem im. Jana Harabaszewskiego (2014 r.).

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Pazdro K.M., Metodyka nauczania podstawowych pojęć chemicznych, „Chemia w Szkole” 1973, nr 3
 2. Pazdro K.M, Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie oraz wydanie zmienione: Podstawy chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie; łącznie 11 wydań, 1980-1993, PWN, WE, OE * KP
 3. Pazdro K.M., Chemia dla licealistów. Budowa materii w oczach chemika, 3 wydania, 1996-2005, OE * KP
 4. Pazdro K.M., Torbicka M., Chemia dla gimnazjalistów. Podręcznik. Części I, II, III, wydawane od 1999 r., OE * KP
 5. Pazdro K.M., Koszmider M., Chemia dla gimnazjalistów. Zadania od łatwych do trudnych, 3 wydania, 1999-2003, OE * KP
 6. Pazdro K.M., Danikiewicz W., Chemia. Podręcznik do kształcenia podstawowego w liceach i technikach, 6 wydań, 2002–2008, OE * KP
 7. Pazdro K.M., Chemia. Podręcznik do kształcenia rozszerzonego w liceach. Część I. Chemia ogólna, Część II. Chemia fizyczna, Część IV. Chemia nieorganiczna, 2009, OE * KP
 8. Pazdro K.M., Chemia. Fundamenty oraz Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony, 2012, OE * KP
 9. Pazdro K.M., Rola-Noworyta A., Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Zakres rozszerzony, wyd. X, 2012, OE * KP
 10. Pazdro K.M., Rola-Noworyta A., Chemia. Repetytorium dla przyszłych maturzystów i studentów, 2014, OE * KP
 11. Pazdro K.M., Nazwy substancji w podręcznikach: anarchia czy ignorancja?, „Chemia w Szkole” 1912, nr 6 oraz Niespodzianki w podstawie programowej, „Chemia w Szkole” 1912, nr 6

 

Agata Gałka, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Hanna Gulińska i Ryszard Janiuk, Sekcja Dydaktyczna PTChem

 

 

Najbliższym Zmarłego

składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia

 

Tegoroczną Nagrodę Nobla z chemii otrzymało trzech naukowców - Jean-Pierre Sauvage (Francja), Sir J. Fraser Stoddart (USA) i Bernard L. Feringa (Holandia). Szwedzki Komitet Noblowski docenił opracowanie i syntezę maszyn molekularnych - pojedynczych cząstek, które mogą wykonywać pracę.

Według Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk miniaturowe maszyny działające w skali molekularnej, nad którymi pracowali nagrodzeni Noblem z chemii naukowcy, "będą najprawdopodobniej wykorzystywane w rozwoju nowych materiałów, czujników i systemów przechowywania energii". Jak podkreślili członkowie Akademii, Sauvage dokonał pierwszego przełomu w 1983 r., kiedy połączył dwie cząsteczki w kształcie pierścienia w łańcuch. Kolejny krok wykonał Stoddart w 1991 r., nawlekając taki pierścień na molekularną oś. Feringa zaś opracował molekularny "silniczek" w 1999 r.

 

Jeden z tegorocznych Noblistów, Bernard L. Feringa został w 2013 roku podczas 56. Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem w Siedlcach wyróżniony Medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie. Medal ten przyznaje się chemikowi pracującemu za granicą za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii.

 

 

 

 

W dniu 4 września 2016 r. zmarł w wieku 104 lat prof. Adam Bielański, wybitny krakowski chemik, nestor polskiej nauki, twórca polskiej szkoły katalizy, nauczyciel akademicki.

Uczony był autorem podręczników z chemii nieorganicznej i monografii dotyczących fizykochemii katalizatorów. Napisał wielokrotnie wznawiany podręcznik "Chemii ogólnej i nieorganicznej", który w 1984 r. zastąpiły "Podstawy chemii nieorganicznej". Podręcznik, z którego korzystało kilka pokoleń młodych chemików, stanowi nadal podstawę nauczania chemii nieorganicznej na wielu polskich uczelniach.

Prof. Adam Bielański urodził się 14 grudnia 1912 r. w Krakowie. Studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1936 r., a doktorat obronił w 1944 r. na tajnych kompletach; formalnie dopiero po zakończeniu działań wojennych otrzymał ten stopień. W 1955 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, po siedmiu latach profesora zwyczajnego.

Początkowo był wykładowcą na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, później związał się zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na obu tych uczelniach pełnił funkcję prorektora - w AGH w latach 50., a na UJ w latach 60. XX w. Wypromował ok. 30 doktorów.

Po przejściu na emeryturę w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1983 r. prof. Bielański pracował w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Przedmiotem jego badań była kataliza na heteropolikwasach. Od 1989 r. był członkiem czynnym PAU. Do ostatnich lat życia był aktywny w środowisku naukowym; ostatnia publikacja, której był współautorem ukazał się w 2015 r.

Za swoją działalność naukową otrzymał wiele odznaczeń i medali. Polskie Towarzystwo Chemiczne odznaczyło go m.in. Medalem Jędrzeja Śniadeckiego (1982 r.) oraz Medalem im. Jana Harabaszewskiego (1991 r.). Przyznano mu także tytuły doctora honoris causa Akademii Górniczo - Hutniczej (1983 r.) i Uniwersytetu Wrocławskiego (2001 r.). W 2005 r. otrzymał tytuł profesora honorowego UJ. Jego praca była też doceniona w 2012 r. Nagrodą Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.

 

Najbliższym Zmarłego

składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia

 

 

 

Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem w dniu 19 września 2016 roku (poniedziałek) o godz. 17.30 - pierwszy termin lub 17.45 - drugi termin. Posiedzenie odbędzie się w budynku Wydziału Chemii (sala 2.64, Aula) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89b.

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 protokolantów (prof. J. Błażejowski)
 2. Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w roku 2015 (prof. J. Błażejowski)
 4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. S. Witkowski)
 5. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem za rok 2015 (mgr M. E. Rosen)
 6. Sprawozdanie z działalności PTChem: Orbitala i Wiadomości Chemicznych za rok 2015 (prof. I. Madura, prof. Z. Latajka)
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Olimpiady Chemicznej za rok 2015 (prof. M. Orlik)
 8. Plany działalności PTChem na lata 2016 i 2017 (prof. I. Madura, prof. J. Błażejowski)
 9. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. A. Dołęga)
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. J. Błażejowski)Z wyrazami szacunku,

Prof. Anna Dołęga

sekretarz ZG PTChem

Dokumenty do pobrania

Walne Zgromadzenie - porządek obrad

 

 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 lipca 2016 roku zmarł w wieku 105 lat

 

 

Profesor Józef Hurwic

 

Prezes Senior PTChem oraz Członek Honorowy PTChem,

      inicjator i organizator Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w Warszawie


 

                   Najbliższym Zmarłego

 

                     składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

                     Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 sierpnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 16.00,

                       w krematorium Pere Lachaise w Paryżu

 

 

Prezes i Zarząd Główny PTChem,

pracownicy Biura PTChem i Muzeum MSC

 

 

                     

 

 

W dniach 12-14 kwietnia 2016 odbywały się w Warszawie 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Oba wydarzenia z sukcesem łączyły świat nauki i przemysłu. Opinię taką wyrażali zarówno przedstawiciele branży z instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, wszelkiego typu laboratoriów oraz firm świadczących usługi na rzecz sektora. Imprezę objęli honorowym patronatem: Stanisław Piotrowicz - Przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rolnictwa.

Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowszych metodach i technikach badawczych. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzona na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży.

W tym roku ofertę zaprezentowało 140 wystawców z 14 krajów, tj. Chin, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Obejmowała ona meble, sprzęt, instrumenty i artykuły analityczne i laboratoryjne, materiały zużywalne, odczynniki chemiczne i materiały odniesienia. Nie zabrakło także rozwiązań informatycznych, oprogramowania czy technologii niezbędnych do prac badawczo-rozwojowych. Polskie Towarzystwo Chemiczne wraz z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem po raz kolejny włączyło się w organizację targów jako doradca merytoryczny tworząc własne stoisko.

 

W dniu 13 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które miało miejsce w Pałacu Staszica w Warszawie. Podczas uroczystego spotkania dr Bernard Wroński przekazał jako dar do zbiorów Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem dwutomowe dzieło znanego Profesora Friedlieba Ferdinanda Runge’go zatytułowane „Grundriβ der Chemie”. Tom I dzieła ukazał się w 1847 roku, tom II wydany został w 1848 roku.

Friedlieb Ferdinand Runge to niemiecki chemik analityk z XIX wieku. Jego dorobek obejmuje prace z zakresu chemii puryn, wyizolowanie kilku znaczących substancji z surowców roślinnych: kofeiny, chininy, atropiny, a ze smoły węglowej – choliny, pirolu, fenolu oraz aniliny. Nie był jednak zainteresowany dalszymi badaniami nad właściwościami otrzymanych związków. Rozwinął także metodę uzyskiwania cukru z buraków cukrowych. Runge został uznany za jednego z pionierów techniki chromatografii bibułowej, o której napisał książkę przekazaną Muzeum.

Unikatowe egzemplarze pionierskiego opracowania z zakresu podstaw chemii znacząco wzbogacą zbiory Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem. W podziękowaniu za przekazany dar prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski uhonorował dr. Bernarda Wrońskiego medalem okolicznościowym PTChem.

 

Ważnym punktem posiedzenia Zarządu Głównego PTChem było wręczenie nagród i dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym na plakat i logo obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Polski, których patronką jest Maria Skłodowska-Curie. Nagrody i dyplomy wręczyli prezes PTChem, prof. Jerzy Błażejowski oraz Małgorzata Ewa Rosen, kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem.

 

 

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym dostępna tutaj

Prace konkursowe znajdują się aktualnie na wystawie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem i będą do obejrzenia do końca września 2016 roku.


Wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie

"150-lecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie"

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

W dniu 11 kwietnia 2016 roku o godz. 14.00 w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem odbyła się promocja książki prof. Zygfryda Witkiewicza i dr Ewy Śliwki pt. ”Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słownik pięciojęzyczny”.

Zaproszonych gości powitał Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Jerzy Błażejowski, natomiast całe spotkanie poprowadził Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk prof. Bogusław Buszewski. Międzynarodową promocję książki swoją obecnością  zaszczycili: Dziekan Wydziału Chemicznego PW prof. Zbigniew Brzózka, Radca Ambasady Ukrainy Mykola Yarmoliuk, dr Bernard Wroński, prof. Halyna Marszałok, dr Olga Marszałok oraz członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTChem.

Książka została wydana przez Wydawnictwo WNT i Polskie Towarzystwo Chemiczne przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słownik ten jest jedyną tego typu publikacją na świecie, zawierającą tłumaczenia terminów angielskich i ich objaśnień na cztery języki: polski, niemiecki, ukraiński i rosyjski.