Od 2016 roku Polskie Towarzystwo Chemiczne będzie przyznawało Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

 

Medal będzie przyznawany za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii nieorganicznej.

Wyjątkowo, w obecnej edycji termin składania wniosków o Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich upływa 28 lutego 2017 roku.

Droga i zasady składania wniosków są identyczne jak w przypadku pozostałych medali. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania wniosków są dostępne tutaj.

 

Jednocześnie Zarząd Główny zdecydował, że Medal im. Jana Zawidzkiego będzie przyznawany za wybitne osiągnięcia tylko z zakresu chemii fizycznej (dotychczas był przyznawany za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii nieorganicznej i fizycznej).

 

 

Uchwała Nr 4

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany zakresu merytorycznego przyznawania Medalu im. Jana Zawidzkiego oraz Medalu im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

Uchwała Nr 5

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.