Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem w dniu 17 września 2017 roku (niedziela) o godz. 17.30 - pierwszy termin lub 17.45 - drugi termin, do Wrocławia. Posiedzenie odbędzie się w Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej, sala 1.31., ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25.

 

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 protokolantów (prof. J. Błażejowski)
 2. Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w roku 2016 (prof. J. Błażejowski)
 4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. S. Witkowski)
 5. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem za rok 2016 (mgr M. E. Rosen)
 6. Sprawozdanie z działalności wydawnictw PTChem: Orbitala i Wiadomości Chemicznych za rok 2016 (prof. I. Madura, prof. Z. Latajka)
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Olimpiady Chemicznej za rok 2016 (prof. M. Orlik)
 8. Plany działalności PTChem na lata 2017 i 2018 (prof. J. Błażejowski, prof. I. Madura)
 9. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. A. Dołęga)
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. J. Błażejowski)

 

Z wyrazami szacunku,

Prof. Anna Dołęga

sekretarz ZG PTChem

Dokumenty do pobrania

Walne Zgromadzenie - porządek obrad