17 września 2017 roku podczas otwarcia 60 Zjazdu Naukowego Polskiego  Towarzystwa Chemicznego we Wrocławiu uhonorowani zostali tegoroczni laureaci. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Członkostwo Honorowe:
prof. Jacek Lipkowski
prof. Hans-Ulrich Reissig

Medal im Marii Skłodowskiej-Curie – prof. Krzysztof Palczewski
Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego – prof. Bogusław Buszewski UMK
Medal im. Wiktora Kemuli – prof. Henryk Matusiewicz PP
Medal im. Jana Zawidzkiego – prof. Marek Samoć PWr
Medal im. Stanisława Kostaneckiego – prof. Piotr Kiełbasiński CBMiM
Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich – prof. Henryk Kozłowski UWr

Nagrody:
Naukowa – Sylwia Bajkacz PŚl.
Doktorska – Tomasz Pawlak CBMiM PAN
Magisterska – Artur Kasprzak PW
im. Jacka Rychlewskiego – Iwona Majewska UW

Odznaka honorowa:
Prof. Henryk Koroniak – UAM
Prof. Robert Pietrzak - UAM

Medale okolicznościowe:
prof. Florian Pruchnik
prof. Henryk Koroniak
prof. Robert Pietrzak
prof. Guy Salvesen (USA)
prof. Norbert Sewald (Niemcy)

Nagroda im. Znatowicza:
Prof. Maria Cieślak- Golonka UWr

Dyplomy uznania – Olimpijczycy:
Michał Pychtin
Daniel Maksymilian Golec
Jakub Narodowiec
Wojciech Jan Jankowski