Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego ogłasza nabór na stanowisko: pomocnika muzealnego

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie lub wyższe (historia, animacja kultury);
  • umiejętności prezentacyjne;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 2. Zakres obowiązków:
  • obsługa ruchu turystycznego w Muzeum (oprowadzanie wycieczek);
  • realizacja działań edukacyjnych w Muzeum;
  • przygotowanie i realizacja wydarzeń edukacyjno-muzealnych organizowanych w Muzeum;
  • projektowanie, prace merytoryczne i organizacyjne przy tworzeniu wystaw stałych i czasowych;
  • gromadzenie, opracowywanie naukowo i udostępnianie w formie wystaw stałych i czasowych obiektów i muzealiów;
  • opracowywanie katalogów wystaw, folderów, informatorów, ulotek, materiałów reklamowych, dotyczących ekspozycji muzealnych;
 3. Warunki pracy:
  Rodzaj umowy – umowa o pracę;
  Wymiar czasu pracy – 1 etat;
  Miejsce pracy – Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w Warszawie;
  Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele);
 4. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny;
  • CV;
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
  • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
  • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • podpisana odręcznie klauzula o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182”.
 5. Termin i miejsce składania ofert:
 6. Wymagane dokumenty należy składać: w siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie ul. Freta 16 w godzinach pracy biura, przesłać pocztą na adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2017 r. g. 15:00 z adnotacją: „Oferta na stanowisko: pomocnik muzealny”. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Nabór na stanowisko: pomocnik muzealny - do pobrania