Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem w dniu 17 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 16.15 – pierwszy termin, 16.30 – drugi termin, do Krakowa. Zgromadzenie odbędzie się w sali A0-01a,b na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gronostajowa 2.

 

Porządek obrad:

 

 1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 protokolantów (prof. J. Błażejowski)
 2. Zaakceptowanie porządku obrad (przewodniczący WZ)
 3. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa ZG, członków Prezydium ZG, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego przez Przewodniczącą Komisji Wyborczej oraz ich zatwierdzenie w formie uchwały Walnego Zgromadzenia (Prof. K. Wieczorek-Ciurowa)
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w roku 2017 (prof. J. Błażejowski)
 5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. S. Witkowski)
 6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem za rok 2017 (mgr M.E. Rosen)
 7. Sprawozdania z działalności wydawnictwa PTChem za rok 2017 Wiadomości Chemiczne (prof. Z. Latajka)
 8. Sprawozdanie z działalności Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej za rok 2017 (prof. M. Orlik)
 9. Wydarzenia roku 2018 i plany na lata 2018 i 2019 (prof. J. Błażejowski, prezes-elekt)
 10. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. A. Dołęga)
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie posiedzenia (przewodniczący WZ, prof. J. Błażejowski)

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

Anna Dołęga

sekretarz

 

Dokumenty do pobrania:

Walne Zgromadzenie - porządek obrad