Szanowni Państwo
Członkowie Kolegium Wyborczego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 
Komisja Wyborcza PTChem informuje, że zebranie Kolegium Wyborczego w celu wyboru Prezesa ZG PTChem, Członków Prezydium ZG PTChem,
Głównej Komisji Rewizyjnej i  Sądu Koleżeńskiego zostaje zwołane na dzień 17 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00.
Posiedzenie odbędzie się w Krakowie, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, w sali Rady Wydziału.
 
prof. Krystyna Wieczorek-Ciurowa
Przewodnicząca Komisji Wyborczej PTChem