Pakiet minimum dla członków PTChem

„Chcesz być w dobrym towarzystwie –
wstąp do Polskiego Towarzystwa Chemicznego”

  1. Każdy członek PTChem posiada odznakę Towarzystwa oraz kartę członkowską z indywidualnym numerem członkowskim.
  2. Karta członkowska upoważnia do 10% zniżki: za udział we wszystkich konferencjach naukowych organizowanych przez PTChem (lub będących pod patronatem PTChem, z wyjątkiem młodych pracowników nauki w Zjazdach PTChem i SITPChem); zwiedzania Muzeum MSC oraz zakupu książek i gadżetów rozpowszechnianych przez PTChem.
  3. W przypadku konferencji współorganizowanych przez EuCheMS istnieje możliwość redukcji opłaty konferencyjnej na podstawie podania numeru członka PTChem.
  4. Doktoranci i studenci w pierwszym roku wstąpienia do PTChem nie wnoszą opłaty członkowskiej, natomiast ich staż członkowski liczy się.
  5. Uczestnicy Zjazdów PTChem i SITPChem, członkowie PTChem, w relacji mistrz – uczeń (profesor i doktorant lub student) mają możliwość skorzystania z ulgowej opłaty konferencyjnej wynoszącej łącznie 125% pełnego uczestnictwa.
  6. W przypadku udziału profesora i dwóch lub więcej doktorantów lub studentów, wszystkich członków PTChem, w Zjeździe PTChem i SITPChem, jeden z doktorantów lub studentów jest zwolniony z opłaty uczestnictwa.
  7. Opłata ulgowa podczas Zjazdu PTChem i SITPChem dla młodych pracowników naukowych, członków PTChem (doktorantów i asystentów do 35 roku życia – przed doktoratem) wynosi 50% opłaty podstawowej, a dla studentów 25% opłaty podstawowej.
  8. Laureatami nagród PTChem dla młodych naukowców mogą być wyłącznie członkowie PTChem ze stażem co najmniej 1-rocznym.
  9. Zarząd Główny PTChem w szczególny sposób doceniać będzie wyróżniającą się działalność na rzecz i dla dobra PTChem, w szczególności aktywność młodych Koleżanek i Kolegów.

Warszawa, 13 czerwca 2011