W dniu 23 kwietnia 2014 roku została wypowiedziana umowa o pracę pani mgr Małgorzacie Sobieszczak-Marciniak, kustosz-dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Rozwiązanie umowy nastąpi z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w czasie którego pani Marciniak nie będzie świadczyła pracy.

Inicjatorem rozwiązania umowy o pracę była pani Marciniak. Przychyliłem się do jej postanowienia i podjąłem stosowną decyzję. Jako pracodawca mam do tego prawo. Jednocześnie oświadczam, że świadomy jestem swoich obowiązków i wynikających z tego konsekwencji.

Zdumiony jestem i pełen niepokoju w związku z adresowaniem do mnie pism z protestami wobec mojej decyzji. Autorzy pism nie zwrócili się do mnie bezpośrednio z prośbą o przedstawienie przyczyn mojej decyzji. Oparli się wyłącznie na zasłyszanych wypowiedziach czy wręcz bezzasadnych oskarżeniach padających z jednej strony.

Doceniałem i doceniam pracę byłej p. kustosz w Muzeum MSC PTChem, jej zaangażowanie i działania przez ponad 20 lat. Podjęta przeze mnie decyzja jest bardzo trudna. Miałem ku temu poważne argumenty, których ilość i siła potęgowała się od pewnego czasu.

Sprawując zaszczytną funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego moim nadrzędnym celem jest dbanie o jak najlepszy wizerunek Towarzystwa, a tym samym Muzeum, które znajduje się w jego strukturach. Muzeum nie jest jednostką samodzielną, nie utrzymałoby się bez stałego wsparcia PTChem. Zapomina się o tym lub nie chce się o tym wiedzieć.

Pragnę zapewnić, iż zmiany personalne w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego nie wpłyną niekorzystnie na kolekcjonowanie zbiorów i prezentowaną ofertę dla zwiedzających. Wręcz przeciwnie, staną się motywem do realizacji zadań do tej pory pozostających jedynie w sferze obietnic, do kreowania nowych spojrzeń na biografię naszej Rodaczki, do przedstawienia nowych aranżacji muzealnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych, od najmłodszych do najstarszych, bez rutyny i monotonii.

Proszę o zaakceptowanie mojej decyzji i nie wypowiadanie słów krytyki bez zaznajomienia się z faktami.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Prezes

Warszawa, 12 maja 2014 roku