29 czerwca 2014 roku w wieku 87 lat zmarł

Profesor Bogdan Baranowski

Wybitny Uczony, szlachetny Człowiek.

Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 1997,

Honorowy Członek Towarzystwa od 1987,

Prezes Towarzystwa w latach 1973–1979,

Członek Towarzystwa od 1951.

Odszedł jeden z największych polskich autorytetów naukowych i dydaktycznych.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

 

Najbliższym Zmarłego

 

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Profesora pożegnaliśmy w piątek, 4 lipca 2014 roku o godz. 13.00,

w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny

przy Cmentarzu Wawrzyszewskim

w Warszawie ul. Wólczyńska 64

  

Prezes i Zarząd Główny PTChem,

pracownicy Biura PTChem i Muzeum MSC