VIII Międzynarodowa Konferencja nt. Badań Oddechu i Diagnostyki Chorób Nowotworowych Breath’14, Toruń 6-9.07.2014

W dniach 6-9 lipca 2014 r. w kompleksie hotelowym Filmar w Toruniu odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja pt: ,,Breath Research and Cancer Diagnosis” (Badanie powietrza wydychanego i diagnostyka chorób nowotworowych). Konferencja ta po raz pierwszy, decyzją Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Oddechu (IOBR), gościła w Polsce i był to wyraz uznania i docenienia osiągnięć toruńskich naukowców i lekarzy w zakresie analityki biomedycznej i zwalczania chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza chorób nowotworowych.

Organizatorem VIII Międzynarodowej Konferencji było wspomniane Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Oddechu, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Honorowy patronat objęłi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent miasta Torunia i J.M. Rektor UMK. Swoją tematyką i zakresem toruńskie spotkanie dedykowane było 150-tej rocznicy urodzin prof. Walthera Nernsta, laureata Nagroda Nobla, który urodził się w Wąbrzeźnie k. Torunia. Osiągnięcia jego stanowiły podwaliny dla Michaiła S. Cwieta, profesora botaniki Uniwersytetu Warszawskiego, podczas opracowania i wprowadzenia do światowej literatury terminu chromatografia, techniki jakościowego i ilościowego rozdzielania i oznaczania różnych substancji na poziomie subultraśladów.
O ważności i aktualności dyskutowanych zagadnień świadczy fakt, że wykład inauguracyjny wygłosił gość specjalny konferencji profesor Erwin Neher, fizjolog z Uniwersytetu w Getyndze. W swoim referacie nawiązał on do odkrycia, które w 1991 r. przyniosło mu Nagrodę Nobla  (kanały jonowe w błonach komórkach). Wykład ten dobrze korespondował z wykładem zarówno prof. J. Szudego (UMK Toruń), o życiu i działalności W. Nernsta, jak i dr M. Targowskiego (UMK Toruń) o historycznych pamiątkach i rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego i Torunia.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób z 32 krajów, specjalistów z zakresu chemii, biologii, medycyny, fizyki, bioinformatyki i diagnostyki medycznej. Uczestnicy (ok 80% z zagranicy) mieli możliwość wysłuchania 50 wykładów plenarnych i sekcyjnych oraz zapoznania się z treścią 64 wyselekcjonowanych komunikatów plakatowych. Tematyka tych wystąpień odnosiła się do głównego nurtu konferencji i uwzględniała zagadnienia z analitycznej chemii biomedycznej, klinicznej i farmaceutycznej, metabolomiki, genomiki, metod pobierania i przygotowania próbek, łączonych i sprzężonych technik separacyjnych z uwzględnieniem detekcji, w tym analizy sensorowej, chemometrii i modelowania molekularnego czy walidacji.
Integralną częścią konferencji były warsztaty, podczas których zaprezentowano najnowsze rozwiązania aparaturowe oraz nowoopracowane metodyki dla potrzeb diagnostyki i analityki medycznej. Procedury te wykorzystywane są w poszukiwaniu biomarkerów i w diagnostyce chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza chorób nowotworowych. Warsztaty zorganizowała Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki UMK we współpracy z firmą ShimPol (oficjalnym przedstawicielem firmy Shimadzu). Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu i aparatury naukowej. W trakcie konferencji miało miejsce posiedzenie Rady Redakcyjnej specjalistycznego czasopisma Journal of Breath Research oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Oddechu.
Uczestnicy mieli również okazję poznać zabytki i piękno miasta Torunia oraz województwa kujawsko-pomorskiego uczestnicząc w atrakcyjnych wycieczkach i licznych koncertach promujących artystów naszego regionu.
Był tez konkurs na najlepsze prace zaprezentowane przez młodych naukowców. Niezależne, międzynarodowe jury oceniało te prace. W wyniku ostrej rywalizacji, nagrody ufundowane przez czasopismo Journal of Breath Research oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne, przypadły badaczom z (Berlina, Rostocku, Gdańska i Torunia). Uczestnicy podjęli decyzję, że następne spotkanie z tej serii odbędzie się w przyszłym roku w Wiedniu.

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego