29 lipca 2014 roku o godz. 18.05 na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie wylądował samolot z polską drużyną, która brała udział w XLVI Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (46. IChO). Byli to:

 1.       Mateusz Szczygieł uczeń III klasy I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu (nauczyciel mgr Włodzimierz Kuśmierczuk) – zdobył medal złoty.

2.       Wojciech Łyczek uczeń III klasy XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (nauczycielka mgr inż. Agnieszka Kuś) – zdobył medal złoty

3.       Karol Rząd uczeń II klasy II LO im. Mieszka I w Szczecinie (nauczycielka mgr Teresa Kołogrecka – Bajek) – zdobył medal srebrny.

4.       Anna Fabich uczennica III klasy IX LO im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie (nauczycielka mgr inż. Barbara Zaborowska-Bielawna) – zdobyła medal brązowy.

Zdjęcie wykonane przez organizatorów 46. IChO i zamieszczone w Internecie; od lewej stoją: Wojtek Łyczek, Ania Fabich, Karol Rząd, Mateusz Szczygieł i studentka (przewodniczka) z Wietnamu

 46. IChO odbyła się w dniach 20-29 lipca 2014 r. w Hanoi w Wietnamie. Uczestniczyło w niej 300 zawodników z 75 państw ze wszystkich kontynentów, dwa następne państwa zgłosiły swoich obserwatorów.

Młodzieży towarzyszyli: prof. dr hab. Aleksandra Misicka - Kęsik i prof. dr hab. Marek Orlik, pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy byli członkami międzynarodowego jury zawodów. Do ich zadań należał czynny udział w opracowaniu zadań, tłumaczenie zadań na język polski, sprawdzenie prac zawodników i uzgodnienie końcowej punktacji zawodników z Polski z międzynarodowym jury.

Zawody składały się z dwóch części:

  • ·         laboratoryjnej - 23 lipca w laboratoriach Narodowego Uniwersytetu Wychowania w Hanoi,

  • ·         teoretycznej - 25 lipca w Narodowym Centrum Kongresowym w Hanoi.

Pozostały czas zawodnicy spędzili na zwiedzaniu Wietnamu oraz zajęciach rekreacyjnych, nawiązując przyjaźnie z reprezentantami innych narodowości.

Pierwsza Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna została zorganizowana  w 1968 roku w Czechosłowacji. Wzięły w niej udział tylko drużyny trzech państw – Czechosłowacji, Węgier i Polski. Obecnie zawody odbywają się co roku w innym miejscu. W ubiegłym roku odbyły się w Moskwie, a dwa lata temu w Waszyngtonie.

Polska była organizatorem Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej trzykrotnie: 1969 - Katowice, 1978 - Toruń i 1991 - Łódź. We wszystkich dotychczasowych 45 IChO uczestniczyli Polacy, było ich w sumie 182 i przywieźli 47 medali złotych, 62 srebrnych i 60 brązowych.

W ostatnich dziesięciu Olimpiadach (od 2004 do 2013 roku) 40 zawodników przywiozło 13 medali złotych, 14 srebrnych i 13 brązowych. Z tym dorobkiem zajmują pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, drugie w Europie (za Rosją) i piąte w Świecie (za Koreą, Chinami, Rosją i Tajwanem).

Osiągnięcia tegoroczne plasują naszą drużynę na siódmym miejscu za:

  • ·         Rosją – 3 medale złote, jeden srebrny;

  • ·         Singapurem, Ukrainą, Wietnamem, Tajwanem i Chinami – dwa medale złote i dwa medale srebrne;

  • Polska – dwa medale złote, jeden srebrny i jeden brązowy.

Poniżej zdjęcia naszej drużyny:

 

 

Kierownik Organizacyjny

Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej

Wanda Szelągowska