Prezesi pięciu europejskich Towarzystw Chemicznych: Czeskiego, Węgierskiego, Polskiego, Słowackiego oraz Słoweńskiego podpisali 23 listopada 2014 roku w Toruniu podczas GA EuCheMS porozumienie o współpracy, wzajemnym działaniu na rzecz członków, zwłaszcza młodych, informowaniu o przedsięwzięciach i wspólnych inicjatywach. Prezesi spotykać się będą corocznie i ustalać plany współpracy na najbliższy czas.

Treść porozumienia