Członkostwo Honorowe
Prof. Gheorghe Duca, Prezes Mołdawskiej Akademii Nauk, Mołdawia

Prof. Helmut Schwarz, Prezes Fundacji Alexandra von Humboldta, Niemcy

Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. Janusz Pawliszyn, University of Waterloo, Kanada

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
Prof. Mariusz Jaskólski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Medal im. Wiktora Kemuli
Prof. Maciej Jarosz, Politechnika Warszawska

Medal im. Stanisława Kostaneckiego
Prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Medal im. Jana Zawidzkiego
Prof. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański

Medal im. Ignacego Mościckiego
Prof. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska

Medal im. Jana Harabaszewskiego
Dr Józef Głowacki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Medal im. Włodzimierza Kołosa
Prof. Frédéric Merkt, Politechnika Federalna w Zurychu, Szwajcaria