W dniu 23 września 2015r. w Gdańsku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Chemicznym reprezentowanym przez jego Prezesa - prof. Bogusława Buszewskiego a Towarzystwem Chemicznym Republiki Mołdawii (TChRM), którego przedstawicielem był Prezes Mołdawskiej Akademii Nauk - prof. Gheorghe Duca. Umowa dotyczy wszelkich wzajemnych działań w celu promocji międzynarodowej współpracy naukowej poprzez realizację programów, wspólnych projektów oraz badań fundamentalnych i stosowanych w zakresie nauk chemicznych.