W trakcie inauguracji roku akademickiego na UMK w Toruniu wręczono wysokie odznaczenie państwowe przyznane przez prezydenta RP. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii - prezes PTChem. Wniosek o przyznanie odznaczenia został złożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Lenę Kolarską - Bobińską oraz Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

 

Serdecznie gratulujemy !!!

Podsekretarz stanu MNiSW, prof. dr hab. Wodzisław Duch wręczający odznaczenie Prezesowi PTChem, prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu