Senaty dwóch uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły uchwały o nadaniu doktoratów honoris causa prof. dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (rocznik 1949) jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej i środowiskowej. W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i od razu rozpoczął pracę naukową na PG. W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Siedem lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 1996. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Chemicznego, a w latach 1996-2002 i ponownie 2005-2012 dziekana tego wydziału. Od 1995 roku kieruje Katedrą Chemii Analitycznej. Prof. Jacek Namieśnik należy do polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Jest m.in. przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkiem Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Należy także do Romanian Society of Analytical Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC oraz do zarządu International Society of Environmental Analytical Chemistry – ISEAC. 

 Tytuł i godność doktora honoris causa jest najwyższym honorowym wyróżnieniem akademickim za szczególne zasługi dla uczelni lub w uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce, technice, edukacji i działalności społecznej. W przypadku prof. Jacka Namieśnika te wysokie wyróżnienia akademickie są wyrazem uznania dla dotychczasowych dokonań  w zakresie analityki i monitoringu zanieczyszczeń środowiska oraz dla zasług na polu rozwoju technik i przyrządów analitycznych. To także piękne podziękowanie za współpracę ze środowiskiem naukowym obu uczelni.

 Uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poświęcone nadaniu tego tytułu prof. Jackowi Namieśnikowi odbędzie się 25 listopada 2015 r. Podczas uroczystości prof. Jacek Namieśnik wygłosi okolicznościowy wykład pt. “Moja przygoda z chemią analityczną”. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa w Wojskowej Akademii Medycznej odbędzie się natomiast 2 grudnia 2015 r. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy !!!