W dniu 4 września 2016 r. zmarł w wieku 104 lat prof. Adam Bielański, wybitny krakowski chemik, nestor polskiej nauki, twórca polskiej szkoły katalizy, nauczyciel akademicki.

Uczony był autorem podręczników z chemii nieorganicznej i monografii dotyczących fizykochemii katalizatorów. Napisał wielokrotnie wznawiany podręcznik "Chemii ogólnej i nieorganicznej", który w 1984 r. zastąpiły "Podstawy chemii nieorganicznej". Podręcznik, z którego korzystało kilka pokoleń młodych chemików, stanowi nadal podstawę nauczania chemii nieorganicznej na wielu polskich uczelniach.

Prof. Adam Bielański urodził się 14 grudnia 1912 r. w Krakowie. Studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1936 r., a doktorat obronił w 1944 r. na tajnych kompletach; formalnie dopiero po zakończeniu działań wojennych otrzymał ten stopień. W 1955 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, po siedmiu latach profesora zwyczajnego.

Początkowo był wykładowcą na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, później związał się zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na obu tych uczelniach pełnił funkcję prorektora - w AGH w latach 50., a na UJ w latach 60. XX w. Wypromował ok. 30 doktorów.

Po przejściu na emeryturę w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1983 r. prof. Bielański pracował w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Przedmiotem jego badań była kataliza na heteropolikwasach. Od 1989 r. był członkiem czynnym PAU. Do ostatnich lat życia był aktywny w środowisku naukowym; ostatnia publikacja, której był współautorem ukazał się w 2015 r.

Za swoją działalność naukową otrzymał wiele odznaczeń i medali. Polskie Towarzystwo Chemiczne odznaczyło go m.in. Medalem Jędrzeja Śniadeckiego (1982 r.) oraz Medalem im. Jana Harabaszewskiego (1991 r.). Przyznano mu także tytuły doctora honoris causa Akademii Górniczo - Hutniczej (1983 r.) i Uniwersytetu Wrocławskiego (2001 r.). W 2005 r. otrzymał tytuł profesora honorowego UJ. Jego praca była też doceniona w 2012 r. Nagrodą Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.

 

Najbliższym Zmarłego

składamy szczere wyrazy głębokiego współczucia