Nazwa zamówienia:

Dostawa modularnej instalacji oświetleniowej w formie instalacji przestrzennej pierwiastków chemicznych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE - WYKONAWCA: 7 Regnum Róża Wawrzyniak, 48-250 Głogówek ul.Powstańców 6. 

 

Polskie Towarzystwo Chemiczne z siedzibą przy ul. Freta 16, 00-227 Warszawa, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę modularnej instalacji oświetleniowej w formie instalacji przestrzennej pierwiastków chemicznych w ramach realizacji projektu pt.

 

"Modernizacja ekspozycji stałej i wyposażenie sal ekspozycyjnych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego",

 

dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

 

Szczegóły realizacji zamówienia znajdują się w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Informujemy, że zawartość niniejszego projektu jest wartością intelektualną, chronioną prawem autorskim. Reprodukcja całości lub części zawartości niniejszego projektu -tekstu i/lub grafiki w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez pisemnej zgody Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Jeśli nie są Państwo zainteresowani ofertą lub nie posiadają możliwości technicznych do realizacji przedmiotu zamówienia prosimy także o tego rodzaju informację.