5 grudnia pożegnaliśmy Mariannę Koszewską.

Pani Maria – jak ją wszyscy nazywali – w domu przy ul Freta 16 była od początku,od 1967 roku.

Pół wieku towarzyszyła i pomagała w działalności Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Na zawsze pozostanie częścią historii tego miejsca.

Szanowni Państwo
Członkowie Kolegium Wyborczego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 
Komisja Wyborcza PTChem informuje, że zebranie Kolegium Wyborczego w celu wyboru Prezesa ZG PTChem, Członków Prezydium ZG PTChem,
Głównej Komisji Rewizyjnej i  Sądu Koleżeńskiego zostaje zwołane na dzień 17 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00.
Posiedzenie odbędzie się w Krakowie, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, w sali Rady Wydziału.
 
prof. Krystyna Wieczorek-Ciurowa
Przewodnicząca Komisji Wyborczej PTChem

 

Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem w dniu 17 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 16.15 – pierwszy termin, 16.30 – drugi termin, do Krakowa. Zgromadzenie odbędzie się w sali A0-01a,b na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Gronostajowa 2.

 

Porządek obrad:

 

 1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 protokolantów (prof. J. Błażejowski)
 2. Zaakceptowanie porządku obrad (przewodniczący WZ)
 3. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa ZG, członków Prezydium ZG, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego przez Przewodniczącą Komisji Wyborczej oraz ich zatwierdzenie w formie uchwały Walnego Zgromadzenia (Prof. K. Wieczorek-Ciurowa)
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w roku 2017 (prof. J. Błażejowski)
 5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. S. Witkowski)
 6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem za rok 2017 (mgr M.E. Rosen)
 7. Sprawozdania z działalności wydawnictwa PTChem za rok 2017 Wiadomości Chemiczne (prof. Z. Latajka)
 8. Sprawozdanie z działalności Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej za rok 2017 (prof. M. Orlik)
 9. Wydarzenia roku 2018 i plany na lata 2018 i 2019 (prof. J. Błażejowski, prezes-elekt)
 10. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. A. Dołęga)
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie posiedzenia (przewodniczący WZ, prof. J. Błażejowski)

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

Anna Dołęga

sekretarz

 

Dokumenty do pobrania:

Walne Zgromadzenie - porządek obrad 

 

Trzech polskich naukowców Profesorowie Piotr Bałczewski, Karol Grela i Daniel Gryko zostało wyróżnionych tytułem Fellow ChemPubSoc Europe w edycji 2016/2017.

 

Wyróżnienie jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez ChemPubSoc Europe, organizację 16 europejskich towarzystw chemicznych, zrzeszających około 70 000 członków, które publikują 14 wysokiej jakości czasopism oraz swój magazyn ChemViews Magazine.

Wyróżnienie przyznawane jest naukowcom za nadzwyczajne wsparcie i wkład w europejskie wspólne przedsięwzięcie wydawnicze ChemPubSoc Europe, którzy przyczyniają się do zwiększania poziomu naukowego oraz rozpoznawalności publikacji w zakresie chemii w Europie i na świecie.

W tym roku nominacja będzie świętowana na przyjęciu podczas 7. Kongresu EuChemSoc w Liverpoolu, w Wielkiej Brytanii, 28 sierpnia 2018 roku.

 

 

 

61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Kraków, 17-21 Września 2018

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w dorocznym 61. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego organizowanym w tym roku w Krakowie w dniach od 17 do 21 września 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.61ptchem.chemia.uj.edu.pl/.

 

W dniach 6-9 listopada 2017r odbyła się konferencja z okazji 150-tej rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie MSC2017 „Medicina-Scientia-Cultura” zainicjowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademię Nauk, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Warszawską Operę Kameralną. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Rektorzy wymienionych uczelni, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Pierwszy dzień konferencji, poświęcony spuściźnie noblistki na polu medycyny, odbył się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w dniu 6 listopada 2017 roku. W auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym zasiedli m.in.: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Andrzej Deptała, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński wraz z Prodziekanami dr hab. Joanną Kolmas, dr hab. Marcinem Sobczakiem, dr hab. Piotrem Lulińskim. Szczególnie gorąco przywitana została prof. Bożenna Gutkowska – pełniąca funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1987-1993, a w latach 1996-1999 funkcję Prorektora Akademii Medycznej w Warszawie. Konferencji przewodniczył prof. Wiesław W. Jędrzejczak – Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Na Sali obecnych było około 80 słuchaczy. Otwarcia konferencji dokonał Rektor prof. Mirosław Wielgoś. Witając gości oraz gratulując organizatorom przygotowania konferencji, rektor wyraził nadzieję, że niecodzienna formuła konferencji pobudzi jej uczestników do refleksji nad dokonaniami jednej z najwybitniejszych kobiet w nauce – laureatki Nagrody Nobla z dziedziny fizyki (1903 rok) oraz z dziedziny chemii (1911 rok). Prof. Wiesław W. Jędrzejczak podkreślił natomiast ogromne znaczenie osiągnięć naukowych i zdolności organizacyjnych Marii Skłodowskiej-Curie dla rozwoju polskiej medycyny, czego przykładem był założony w 1932 roku Instytut Radowy przy ul. Wawelskiej w Warszawie. Podczas modułu: Medicina wysłuchaliśmy następujących wykładów: „Medycyna Regeneracyjna – dawne poglądy i obecny postęp” prof. Mariusza Ratajczaka (Warszawski Uniwersytet Medyczny / James Graham Brown Cancer Center, Uniwersytet Louisville, Louisville, USA), „Maria Skłodowska-Curie i jej wybitny wkład w dziedzinie medycyny” prof. Jacka Fijutha (Łódzki Uniwersytet Medyczny / Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie), „Onkologia XXI wieku. Celować, czy personalizować?” prof. Andrzeja Deptały (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Zwieńczeniem części panelowej była dyskusja pt. „Współczesna onkologia, radioizotopy i nie tylko…” prowadzona przez Karolinę Głowacką z radia TOK FM. W dyskusji wzięli udział: przewodniczący, prelegenci i prof. Paweł Kukołowicz, Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Konferencji towarzyszyły wystawy: „Historia powstania Instytutu Radowego w Warszawie” oraz „Piękniejsza strona Medicina – Scientia – Cultura w miniaturze portretowej” autorstwa dr med. Jacka Bojakowskiego.

Kolejnego dnia, konferencja przemieściła się do Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, gdzie odbył się panel „Scientia”. Na popołudniowe wykłady przybyło około 300 słuchaczy z kraju i zagranicy. Sesję otworzyła dr hab. inż. Izabela Madura - wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i koordynatorka konferencji a poprowadził ją dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej prof. Władysław Wieczorek. Obecnością swoją zaszczycił konferencję Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt oraz wybitni profesorowie z różnych uczelni polskich i zagranicznych. Wśród publiczności było wielu studentów różnych wydziałów uczelni warszawskich. Na wstępie nastąpiła uroczysta prezentacja znaczka Poczty Polskiej upamiętniającego 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, który właśnie tego dnia został wprowadzony do obiegu. Naukową część rozpoczął Prof. Jerry L. Atwood z Uniwersytetu Missouri w Columbii, USA, który opowiedział o przyszłość terapii farmakologicznych z zastosowaniem kapsuł supramolekularnych. Prof. Nicole J. Moreau (członek Komitetu Wykonawczego ICSU, członek Francuskiego Komitetu Międzynarodowych Związków Naukowych (COFUSI), członek zarządu Francuskiego Towarzystwa Chemicznego) nawiązała do ważnego tematu gender w nauce pytając „Co mogłoby zmotywować młodą dziewczynę do zastania naukowcem?”, wpisując się w promowany przez Politechnikę Warszawską, MNiSW i MEN program „Dziewczyny na Politechniki”. Wysłuchano również wykładu wybitnego fizyka z Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) Prof. Yuri Oganessiana, badacza superciężkich pierwiastków, z których 118 nazwano jego imieniem. W trakcie przerwy kawowej uczestnicy mogli podziwiać wystawy „Maria Skłodowska-Curie w 150. Rocznicę Urodzin: Odkrywanie Ciekawe Niesłychanie” oraz EYCN Photochimica 2017 „Radioactivity” przygotowane odpowiednio przez Bibliotekę Politechniki Warszawskiej i Sekcję Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Dużej Auli znalazły się również stanowiska sponsorów z branży chemicznej i farmaceutycznej oraz partnerów wydarzenia(m.in. Krajowego Punktu Kontaktowego Projektów Unijnych oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Po przerwie, nadal liczna publiczność wysłuchała fenomenalnego wykładu Prof. Ady Yonath z Instytutu Naukowego Weitzmanna (Izrael), laureatki Nagrody Nobla z Chemii w 2009 r. Na koniec, prof. Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator nauki, poprowadził dyskusję pt. „Rola nauki i naukowców w społeczeństwie” w której oprócz zaproszonych wykładowców udział wziął prof. Zygmunt Derewenda (University of Virginia), prof. Janusz Jurczak (Przewodniczący Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk) oraz prof. Urszula Domańska (Wydział Chemiczny PW oraz Instytut Chemii Przemysłowej). Należy dodać, że zaproszeni goście uczestniczyli w godzinach porannych w spotkaniu w Pałacu Staszica zorganizowanym przez prof. Janusza Lipkowskiego, prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, partnera wydarzenia.

Następnie, w dniu 8 listopada na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przyglądano się społeczno-kulturowym uwarunkowaniom funkcjonowania kobiet w nauce (moduł Cultura). Merytorycznie panel organizowany był przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, a poprowadziła go dr Renata Hryciuk. W trakcie sesji, na którą przybyło około 150 osób, wysłuchano pięciu prelekcji. Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie historii kobiet przedstawiła dr Agnieszka Janiak-Jasińska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie dr hab. Grażyna Kubica (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) postać Marii Skłodowskiej zestawiła z wybitnymi antropolożkami z tamtych czasów, w szczególności Marią Czaplicką. Kariery naukowe kobiet w ujęciu socjologicznym przedstawiła dr hab. Izabela Wagner-Saffray z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zadając pytanie „Jak wyglądałaby droga naukowa Marii Skłodowskiej-Curie w XXI wieku?”. Nawiązanie do współczesności oraz popkulturowego znaczenia naszej wybitnej noblistki przedstawiała dr hab. Iwona Kurz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w wykładzie zatytułowanym „Mario, ależ Ty dzisiaj promieniujesz. Maria Curie-Skłodowska we współczesnym dyskursie wizualnym”. W kontynuacji tematu zaprezentowana została „Maria Wyklęta. Od emigracji do popkultury. Portret kobiety z Warszawą w tle” w wykładzie Sylwii Chutnik, znanej pisarki i dziennikarki oraz doktorantki Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W podsumowaniu odbyła się burzliwa dyskusja z udziałem publiczności, gdzie wypowiadali się zarówno fizycy, chemicy jak i autorzy książek o Marii Skłodowskiej-Curie (w tym również goście z Francji, Rosji i Brazylii, dla których organizatorzy zapewnili tłumaczenie symultaniczne).

Zwieńczeniem trzydniowej konferencji była Gala Urodzinowa, której gospodarzem była Politechnika Warszawska. W elegancko przygotowanej Dużej Auli zebrało się około 450 gości, zarówno ze świata nauki, samorządów, ambasad i ministerstw. Galę poprowadziła koordynatorka i pomysłodawczyni konferencji, dr hab. inż. Izabela Madura z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gośćmi honorowymi byli Prof. Hélène Langevin-Joliot i Prof. Pierre Joliot, wnuki Marii Skłodowskiej-Curie. Przedstawili oni swoje opinie na tematy poruszane podczas trzech dni konferencji zachęcając naukowców do skupienia się nad istotą badań a nie pogoni za liczbą publikacji i punktami w dorobku. Ubolewali, że dalej nie ma parytetów w świecie wyższych funkcji na uczelniach, aczkolwiek do czasów Marii nie należy się obecnie odnosić. Przedstawiciele Poczty Polskiej wręczyli gościom elegancko oprawione znaczki upamiętniające 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Następnie uczestnicy Gali mogli podążyć w świat Marii Skłodowskiej-Curie w multimedialnym pokazie tańca przygotowanym we współpracy z Muzeum MSC w Warszawie. Po przerwie uczestnicy mogli wysłuchać XL Symfonii Prof. Benedykta Konowalskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego zatytułowanej „W poszukiwaniu eliksiru życia – symfonia dla Marii i Piotra Curie” wykonanej przez Warszawską Operę Kameralną pod batutą Janusza Przybylskiego z udziałem Bożeny Bujnickiej (sopran) oraz Chaorana Zuo (tenor). Była to światowa prapremiera, a obecnością swoją zaszczycił kompozytor dzieła. Uroczystość spotkała się z dużą aprobatą wszystkich uczestników.

6 listopada - Medicina

7 listopada - Scientia

8 listopada - Cultura

9 listopada - gala

Z okazji 50-lecia Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz 150. rocznicy urodzin Uczonej, w dniu 9 listopada 2017 roku w siedzibie Muzeum odbyła się kameralna uroczystość. Gośćmi honorowymi była najbliższa rodzina naszej Noblistki: prof. Hélène Langevin-Joliot (wnuczka Marii), prof. Pierre Joliot (wnuk Marii) z żoną, Jadwiga Szuprowicz – wnuczka Józefa Skłodowskiego (brata Marii) z córką, Hanna Karczewska – prawnuczka Heleny Skłodowskiej-Szalay (siostry Marii) wraz z mężem, Dyrektor Muzeum Curie w Paryżu Renaud Huynh oraz Natalie Pigeard. Zaproszonych gości przywitał Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. Jerzy Błażejowski. Następnie odbył się występ artystyczny kwartetu smyczkowego z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Kustosz Muzeum Małgorzata Ewa Rosen przedstawiła historię powstania i działalności Muzeum na przestrzeni pięćdziesięciu lat oraz zaprezentowała ekspozycję stałą i najważniejsze pamiątki należące do rodziny Skłodowskich. Było to wyjątkowe, pełne wzruszeń spotkanie. W 150. rocznicę narodzin naszej wielkiej Uczonej, potomkowie rodziny Skłodowskich spotkali się w tym właśnie domu, gdzie 7 listopada 1867 roku przyszła na świat Maria Skłodowska-Curie.

W dniu 8 listopada 2017 r. w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie odbyła się prezentacja książki pt."Maria Skłodowska-Curie we własnej osobie” oraz wystawy „Polka w Paryżu” autorstwa hiszpańskich badaczek Belen Yuste i Sonnii Rivas-Caballero. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada Hiszpanii w Polsce i Rocaviva Eventos. Gości przybyłych na uroczystość powitał Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. Piotr Bałczewski.
Wystawa w języku angielskim "Polka w Paryżu" dostępna jest dla zwiedzających od 8 listopada do 11 grudnia 2017 roku w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

7 listopada tego roku obchodzimy 150-tą rocznicę urodzin dwukrotnej polskiej noblistki, Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji Polpora zwracając uwagę na jej niebywałe osiągnięcia w zakresie nauki przygotowała dwa czasomierze Polon. Prapremiera zegarków odbyła się w Warszawie, w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego (27.10.2017).

Uroczystość miała charakter kameralny, ale z odpowiednim anturażem. Przyjazną atmosferę zapewniła towarzysząca muzyka klasyczna, a zmysł smaku wyostrzały lokalne wina, białe wino z winnicy rodziny Krojcig (Stara Winna Góra), natomiast czerwone wino z Winnogóry – Winnicy w ogrodzie (rodziny Macewicz). Oprócz lokalnych trunków, fenomenalne torty odwzorowujące prezentowane czasomierze dostarczyła zielonogórska cukiernia – Mocca.

Wśród zebranych panowała przyjacielska, niemal rodzinna atmosfera, dzięki obecności rodziny Cerbińskich (Tomasza i Beaty, oraz ich córki – Aleksandry), którzy są odpowiedzialni za rozwój Polpory. Co ważne, na uroczystości wśród zebranych można było spotkać się i porozmawiać zarówno z aktualnym właścicielem Polpory – Tomaszem Cerbińskim, ale również poprzednim właścicielem – Krzysztofem Janczakiem (widać, że pozostajemy w przyjacielskich relacjach i chętnie rozmawiamy o minionych, jak i aktualnych modelach Polpory).

Oprócz gości z Zielonej Góry, obecni byli również reprezentanci patronującego zegarkom, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego; kustosz muzeum – Małgorzata Ewa Rosen. Co więcej pojawił się również prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego – prof. Jerzy Błażejowski. Ze strony branży zegarkowej byli przedstawiciele CH24.pl – Tomasz Kiełtyka oraz Łukasz Doskocz, oraz Małgorzata Piekarska z Chronos Polska. Założyciel Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków – Władysław Meller zwrócił uwagę na niebywałe osiągnięcie, jakim jest przeprowadzenie własnego procesu certyfikacji precyzji wskazań w Polsce.

Przechodząc do sedna, czyli zegarków Polon - Obydwa modele wizualnie nawiązują do właściwości chemicznych pierwiastka odkrytego przez Skłodowską-Curie, a wyprodukowane w Polsce zegarki wpisują się w ideę tworzenia czasomierzy bazujących na naszym dziedzictwie kulturowym.

Wygląd – struktura przyrody nieorganicznej

Damski model (koperta 35 mm) dzięki zastosowaniu 84 brylancików na tarczy odwzorowuje budowę atomową polonu i jego liczbę w układzie okresowym pierwiastków. Ponadto, w nawiązaniu do radioaktywnych właściwości pierwiastka odkrytego przez Skłodowską-Curie, zegarek Polon pod osłoną nocy rozświetla swoje fluorescencyjnie kontury wykonane w technologii SuperLuminova®.

Również męska wersja zegarka wizualnie nawiązuje do budowy pierwiastka dzięki 84 brylancikom. W dzień biała tarcza urzeka minimalistycznym wyglądem, a w nocy fluorescencyjna powłoka (SuperLuminova®) powoduje, że zegarek (42 mm) rozświetla się w pełni i przybiera intrygujący jasnozielony kolor. Koperta męskiej wersji zegarka jest bardzo smukła i cienka, jednak mimo to udało się zachować wodoszczelność klasy 5 atmosfer.

W obydwóch modelach zastosowano elegancki czarny pasek wykonany ze skóry i przygotowany w wyrafinowany sposób, zapewniający styl i komfort użytkowania na co dzień.

Właściwości techniczne – polskie wykonanie, szwajcarski mechanizm.

Zegarki z serii Polon wpisują się w politykę Manufaktury Polpora, której misją jest tworzenie ekskluzywnych zegarków w Polsce z wykorzystaniem wysokiej jakości, sprawdzonych, szwajcarskich mechanizmów. Sercem zarówno wersji damskiej, jak i męskiej, jest szwajcarski mechanizm Sellita SW300-1, który zapewnia czystą przyjemność korzystania z zegarka.

W zegarkach męskich z serii Polon zastosowano mechanizmy automatyczne (napędzane ruchem ręki bądź nakręcaniem koronki), które dzięki przeszklonemu deklowi pokazują piękno ruchu i dynamiki całego układu. Modele męskie z serii Polon są dodatkowo certyfikowane przez Okręgowy Urząd Miar w Warszawie, uzyskawszy jako pierwszy polski czasomierz w historii, tytuł Wysoce Precyzyjnego Zegarka (WPZ), stanowiący odpowiednik szwajcarskiego certyfikatu chronometru (COSC).

Polpora i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Polpora, przygotowała również specjalny egzemplarz damskiego zegarka Polon, z wygrawerowaną datą urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Można go oglądać jako stały eksponat wśród obiektów i historii związanych z polską noblistką w warszawskim muzeum.

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego ogłasza nabór na stanowisko: pomocnika muzealnego

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie lub wyższe (historia, animacja kultury);
  • umiejętności prezentacyjne;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 2. Zakres obowiązków:
  • obsługa ruchu turystycznego w Muzeum (oprowadzanie wycieczek);
  • realizacja działań edukacyjnych w Muzeum;
  • przygotowanie i realizacja wydarzeń edukacyjno-muzealnych organizowanych w Muzeum;
  • projektowanie, prace merytoryczne i organizacyjne przy tworzeniu wystaw stałych i czasowych;
  • gromadzenie, opracowywanie naukowo i udostępnianie w formie wystaw stałych i czasowych obiektów i muzealiów;
  • opracowywanie katalogów wystaw, folderów, informatorów, ulotek, materiałów reklamowych, dotyczących ekspozycji muzealnych;
 3. Warunki pracy:
  Rodzaj umowy – umowa o pracę;
  Wymiar czasu pracy – 1 etat;
  Miejsce pracy – Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem w Warszawie;
  Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele);
 4. Wymagane dokumenty:
  • List motywacyjny;
  • CV;
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
  • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
  • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • podpisana odręcznie klauzula o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182”.
 5. Termin i miejsce składania ofert:
 6. Wymagane dokumenty należy składać: w siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie ul. Freta 16 w godzinach pracy biura, przesłać pocztą na adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2017 r. g. 15:00 z adnotacją: „Oferta na stanowisko: pomocnik muzealny”. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Nabór na stanowisko: pomocnik muzealny - do pobrania

 

W 150. rocznice urodzin wybitnej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie mamy przyjemność zaprosić na konferencję "Medicina – Scientia – Cultura", która odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2017 na trzech warszawskich uczelniach Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim. Swój udział w konferencji potwierdziły wnuki noblistki.

Rejestracja na: www.msc2017.pl

Poniżej program konferencji:

Moduł: Medicina

6 listopada 2017, Centrum Dydaktyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Księcia Trojdena 2a, Warszawa

15:00 – 15:15 Welcome/Powitanie
15:15 – 15:55 Regenerative Medicine - old concepts and recent progress (Medycyna Regeneracyjna – dawne poglądy i obecny postęp). Prof. dr hab. Mariusz Ratajczak (Warsaw Medical University / Warszawski Uniwersytet Medyczny / James Graham Brown Cancer Center, University of Louisville, Louisville, USA / Centrum Onkologii im. Jamesa Grahama Browna, Louisville, USA);
15:55 – 16:35 Maria Skłodowska-Curie and her outstanding contribution to the field of medicine (Maria Skłodowska-Curie i jej wybitny wkład w dziedzinie medycyny). Prof. dr hab. Jacek Fijuth (Medical University of Lodz / Łódzki Uniwersytet Medyczny);
16:35 – 17:15 Coffee break/Przerwa kawowa
17:15 – 17:55 Oncology of the 21st Century. To target or to personalize? (Onkologia XXI wieku. Celować, czy personalizować?). Prof. dr hab. Andrzej Deptała (Warsaw Medical University / Warszawski Uniwersytet Medyczny);
18:00 – 19:30 Panel discussion/Dyskusja panelowa: Moderny oncology, radioisotope and more… („Współczesna onkologia, radioizotopy i nie tylko…”)

Moduł: Scientia

7 listopada 2017, Mała Aula, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Warszawa

15:00 – 15:15 Welcome/Powitanie
15:15 – 15:55 Prof. Ada Yonath, Nobel Prize for Chemistry 2009 / laureatka Nagrody Nobla z chemii w 2009 (Weizmann Institute of Science, Israel)
15:55 – 16:35 Prof. Nicole J. Moreau (International Council for Science, France)
16:35 - 17:15 Prof. Jerry Atwood (University of Missouri, USA)
17:15 – 18:00 Coffee break/Przerwa kawowa
18:00 – 18:40 Prof. Yuri Oganessian (Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia),
18:40 – 19:30 Panel discussion/Dyskusja panelowa: The role of the science and scientists for the society (Rola nauki i naukowców dla społeczeństwa)

Moduł: Cultura

8 listopada 2017, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Ludwika Pasteura 5, Warszawa

15:00 – 15:15 Welcome/Powitanie
15:15 – 15:45 Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie historii kobiet (Maria Skłodowska - Curie. Herstory), dr Agnieszka Janiak-Jasińska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego/ Institute of History, University of Warsaw)
15:45 – 16:15 Skłodowska antropologii, czyli Maria Czaplicka i inne badaczki (Madame Curie of anthropology: Maria Czaplicka, and other fieldworkers); dr hab Grażyna Kubica (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagielońskiego/ Institute of Sociology of the Jagiellonian University)
16:15 – 16:45 Jak wyglądałaby droga naukowa Marii Skłodowskiej-Curie w XXI wieku? Kariery naukowe kobiet w ujęciu socjologicznym (Women Careers in Science - the case of Maria Skłodowska-Curie), dr hab. Izabela Wagner-Saffray (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)
16:45 – 17:15 Coffee break/Przerwa kawowa
17:15 – 17:45 Mario, ależ Ty dzisiaj promieniujesz. Maria Curie-Skłodowska we współczesnym dyskursie wizualnym (Maria, you are so radiating today!". Maria Skłodowska - Curie in a contemporary visual discourse), dr hab Iwona Kurz (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego / Institute of Polish Culture, University of Warsaw)
17:45 – 18:15 Maria Wyklęta. Od emigracji do popkultury. Portret kobiety z Warszawą w tle (Maria Skłodowska - Curie. A portrait of the woman with Warsaw in the background), Sylwia Chutnik (pisarka / writer, doktorantka Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego / PhD student Institute of Polish Culture, University of Warsaw)
18:15 – 19:00 Podsumowująca dyskusja z udziałem publiczności/ Summarizing discussion with the audience

 

ZAPRASZAMY!!!

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Chemicy,

 

Wiele lat temu, dokładnie w 1978 roku, profesor A.T. Bell z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, jeden z twórców chemii plazmy, powiedział: „kiedyś przełomu w dziejach ludzkości dokonał ogień, a teraz... zrobi to plazma."

Słowa te nadal są aktualne. Ogromny potencjał niesiony przez technologie oparte na zastosowaniu plazmy daje szerokie możliwości wytwarzania nowych materiałów o unikalnych właściwościach, nieosiągalnych w inny sposób, otwiera dalekie perspektywy przed nową generacją procesów katalitycznych, uaktywnia działania na pograniczu chemii, medycyny i biologii, gwałtownie wchodzi w obszar ochrony środowiska. To tylko kilka przykładów dziedzin, w których zastosowanie plazmy jest synonimem innowacyjności.

Trudno wyobrazić sobie współczesną zaawansowaną technologię chemiczną zupełnie bez udziału techniki plazmy. Trudno też wyobrazić sobie brak aktywnie działającej Sekcji Chemii Plazmy przy Polskim Towarzystwie Chemicznym. Najwyższy czas, aby Sekcję tę reaktywować i w jej ramach rozpocząć szeroką współpracę pomiędzy polskimi ośrodkami, w których prowadzone są prace z zakresu chemii i fizykochemii plazmy. Tylko bowiem takie działanie, pozwalające chociażby na wzajemne wykorzystywanie potencjału badawczego, nie mówiąc o możliwości merytorycznych dyskusji i bardziej ścisłej współpracy, daje szansę na rozwój, uzyskiwanie wiodących wyników i zapewnienie wysokiej pozycji w nauce światowej. Ważnym, czekającym na nas zadaniem jest również uświadomienie polskim przedsiębiorcom ogromnych możliwości, jakie niesie w sobie technika plazmy i praca nad wdrażaniem do rodzimego przemysłu technologii opartych na tej technice. Wystarczy spojrzeć za naszą zachodnią granicę, aby zobaczyć, jak powszechnie stosowane są już na świecie technologie plazmowe.

Wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko rozumianą chemią i fizykochemią plazmy, na poziomie badań podstawowych, rozwojowych czy już zaawansowanych aplikacji, jak też tych, którzy mają dopiero zamiar zgłębiać ten niezwykle ciekawy i ciągle jeszcze kryjący wiele tajemnic obszar wiedzy, bardzo proszę o zgłaszanie swojego udziału w Sekcji Chemii Plazmy do biura Towarzystwa w Warszawie za pomocą poczty elektronicznej. Proszę też rozpowszechniać w środowisku informację o reaktywacji Sekcji Chemii Plazmy, zachęcając wszystkich zainteresowanych do włączenia się w jej prace.

Z upoważnienia Prezesa PTChem

prof. dr hab. Jacek Tyczkowski

 

Na polecenie Prezesa PTChem uczestniczyłem W plenarnych obradach jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Niemieckich Chemików, poświęconego 150 rocznicy istnienia tej organizacji.

Po otwarciu Zjazdu przez Prezydent GDCh prof. Thisbe K. Lindhorst głos zabrała minister federalny Kształcenia i Badań pani prof. Johanna Wanke. W dłuższym wystąpieniu prof. Wanka podkreślała znaczenie chemii i technologii chemicznej dla rozwoju i istnienia współczesnej gospodarki, opartej na wiedzy i przestrzegającej zasady zrównoważonego rozwoju. Prof. Wanka podkreśliła, że osiągnięto poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe w wysokości 3% PKB. Przewidywane jest, że poziom ten osiągnie 5%, z czego 1/3 pochodzić ma ze źródeł rządowych, a pozostała część ze środków prywatnego przemysłu.

W imieniu międzynarodowej społeczności chemików pozdrowienia dla zjazdu przekazali Prof. John Holman, prezydent Królewskiego Towarzystwa Chemii, Prof. David Cole Hamilton, prezydent Europejskiego Zrzeszenia Nauk Chemicznych i Molekularnych, Prof. Natalia Tarasowa, prezydent Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej.

Prof. Christoph Meinel w krótkim Wystąpieniu ,,Podróż w czasie: chemik jako budowniczy nowego świata" opisał historię Towarzystwa, a w zasadzie historię niemieckiej chemii.

Prezydent Towarzystwa Niemieckich Chemików prof. Thisbe K. Lindhorst w wystąpieniu programowym omówiła deklaratywnie zadanie, stojące przed Towarzystwem w przyszłości. Podkreśliła także wolę Towarzystwa Chemików Niemieckich utrzymywania i zacieśniania bliskiej współpracy z towarzystwami chemicznymi w Europie i na świecie.

Zjazd był także okazją przyznania godności członka honorowego i nagród.

Członkami honorowymi Towarzystwa niemieckich chemików zostali Prof. Egon Fangaenel z Parku Technologicznego Chemii Bitterfeld-Wollfen, Prof. Helga Ruebsamen-Shaeff z firmy AlCuris Antilnfective Cures sp.z o.o., Wuppertal i Dr Peter Goelitz z wydawnictwa Wiley-VCH w Weinheim.

Towarzystwo Chemików Niemieckich i Włoskie Towarzystwo Chemiczne po raz pierwszy przyznało wysoko dotowaną Nagrodę Primo-Levi. Primo Levi był włoskim chemikiem
i pisarzem.

Laureatem Nagrody Primo Levi został Roald Hoffman, amerykański chemik-organik.

W zjeździe uczestniczyli prezesi lub wiceprezesi 18 europejskich towarzystw chemicznych.Andrzej Dworak

17 września 2017 roku podczas otwarcia 60 Zjazdu Naukowego Polskiego  Towarzystwa Chemicznego we Wrocławiu uhonorowani zostali tegoroczni laureaci. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Członkostwo Honorowe:
prof. Jacek Lipkowski
prof. Hans-Ulrich Reissig

Medal im Marii Skłodowskiej-Curie – prof. Krzysztof Palczewski
Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego – prof. Bogusław Buszewski UMK
Medal im. Wiktora Kemuli – prof. Henryk Matusiewicz PP
Medal im. Jana Zawidzkiego – prof. Marek Samoć PWr
Medal im. Stanisława Kostaneckiego – prof. Piotr Kiełbasiński CBMiM
Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich – prof. Henryk Kozłowski UWr

Nagrody:
Naukowa – Sylwia Bajkacz PŚl.
Doktorska – Tomasz Pawlak CBMiM PAN
Magisterska – Artur Kasprzak PW
im. Jacka Rychlewskiego – Iwona Majewska UW

Odznaka honorowa:
Prof. Henryk Koroniak – UAM
Prof. Robert Pietrzak - UAM

Medale okolicznościowe:
prof. Florian Pruchnik
prof. Henryk Koroniak
prof. Robert Pietrzak
prof. Guy Salvesen (USA)
prof. Norbert Sewald (Niemcy)

Nagroda im. Znatowicza:
Prof. Maria Cieślak- Golonka UWr

Dyplomy uznania – Olimpijczycy:
Michał Pychtin
Daniel Maksymilian Golec
Jakub Narodowiec
Wojciech Jan Jankowski