W dniu 11 kwietnia 2016 roku o godz. 14.00 w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem odbyła się promocja książki prof. Zygfryda Witkiewicza i dr Ewy Śliwki pt. ”Chromatografia i techniki elektromigracyjne. Słownik pięciojęzyczny”.

Zaproszonych gości powitał Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Jerzy Błażejowski, natomiast całe spotkanie poprowadził Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk prof. Bogusław Buszewski. Międzynarodową promocję książki swoją obecnością  zaszczycili: Dziekan Wydziału Chemicznego PW prof. Zbigniew Brzózka, Radca Ambasady Ukrainy Mykola Yarmoliuk, dr Bernard Wroński, prof. Halyna Marszałok, dr Olga Marszałok oraz członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTChem.

Książka została wydana przez Wydawnictwo WNT i Polskie Towarzystwo Chemiczne przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słownik ten jest jedyną tego typu publikacją na świecie, zawierającą tłumaczenia terminów angielskich i ich objaśnień na cztery języki: polski, niemiecki, ukraiński i rosyjski.

 

   

   


 W dniach 12-14 kwietnia odbędą się 18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab oraz 5. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. Podczas tych wydarzeń profesjonaliści, pracownicy badawczy oraz kadra naukowa mogą poznać nowe produkty i rozwiązania stosowane w różnego rodzaju laboratoriach. Bogaty program merytoryczny gwarantuje z kolei możliwość wzięcia udziału w konferencjach i seminariach odnoszących się do aktualnych dla branży zagadnień. 

 

Targi EuroLab i CrimeLab to miejsce prezentacji oferty przez polskich i zagranicznych wystawców. Wśród najnowszych rozwiązań i technologii dla laboratoriów znajdą się m.in. sprzęty, oprzyrządowanie, umeblowanie czy oprogramowanie. Do sektorów tematycznych Targów EuroLab, tj. analityki chemicznej, biotechnologii i Life Science, metrologii i badań jakości, diagnostyki laboratoryjnej, nanotechnologii i techniki kryminalistycznej, dołączyło w tym roku materiałoznawstwo. Targi są doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, znalezienia partnerów biznesowych, ale też wymiany doświadczeń i zapoznania się z opiniami ekspertów i wybitnych naukowców.

 

Patronaty

Patronat Honorowy nad Targami EuroLab i CrimeLab objęli: Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości; Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rozwoju.

 

Informacje praktyczne

Targi EuroLab oraz Targi CrimeLab odbędą się w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp jest bezpłatny po dokonaniu obowiązkowej rejestracji na miejscu lub online.

 

Więcej informacji, formularze rejestracyjne online oraz szczegółowy program znajdują się na stronie www.targieurolab.pl.

 

Dwaj członkowie PTChem, przewodniczący Oddziału Częstochowskiego prof. Józef Drabowicz oraz 1-szy Wiceprezes PTChem, prof. Piotr Bałczewski zostali w związku z postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni w dniu 11.12.2015r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, podczas uroczystego  posiedzenia senatu AJD w Częstochowie, w ramach obchodów święta uczelni oraz 600-lecia jubileuszu urodzin patrona  uczelni.

Zdobywcą „Złotego Medalu Chemii” w piątej edycji prestiżowego konkursu dla młodych naukowców został Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat otrzymał nagrodę finansową, ufundowaną przez firmę DuPont.

 

Konkurs wyłania autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. Jego organizatorem są Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont Poland. Głównym celem konkursu jest promowanie najzdolniejszych polskich młodych naukowców. Do tegorocznej, piątej edycji "Złotego Medalu Chemii" nadesłano 51 zgłoszeń z 11 miast i 19 uczelni. Honorowy patronat nad konkursem objęli prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W pierwszym etapie konkursu 12 recenzentów naukowych zapoznało się ze wszystkimi nadesłanymi pracami i wyłoniło 15 finalistów. Drugi etap odbył się 16 listopada 2015 r. Finaliści wygłosili wówczas w IChF PAN krótkie prezentacje dotyczące swych badań i uczestniczyli w dyskusji na ich temat z udziałem jurorów i pozostałych finalistów. Jurorzy ocenili wszystkie wystąpienia i dopiero a tej podstawie wyłonili ośmioro laureatów - zdobywców trzech medali i pięciu wyróżnień.

Autorem zwycięskiej pracy pt. "Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych" jest Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który oprócz statuetki otrzymał nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych. Tematem wyróżnionej pracy jest nowatorska metoda umożliwiająca efektywne prowadzenie reakcji Hecka z możliwością odzyskiwania katalizatora palladowego z mieszaniny reakcyjnej za pomocą magnetycznych nanocząstek kobaltu. Opracowana metoda może posłużyć do odzyskiwania katalizatorów użytecznych w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.

Zdobywcą Srebrnego Medalu Chemii i 5 tys. złotych jest Artur Kasprzak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę pt. "Funkcjonalizacja magnetycznych nanokapsułek węglowych za pomocą polietylenoiminy (PEI) oraz chemiczna modyfikacja polimeru". W pracy opracowano metodę syntezy szkieletu układu teranostycznego z magnetycznych nanokapsułek węglowych oraz polietylenoiminy i jej pochodnych. Elementy te wykazują obiecujące właściwości pod kątem ich zastosowania medycznego.

Brązowy Medal Chemii oraz 2,5 tys. złotych trafiły w ręce Rafała Białka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę pt. "Ogniwa fotowoltaiczne oparte na centrach reakcji Rhodobacter sphaeroides i dwutlenku tytanu". Przedmiotem pracy jest konstrukcja i charakterystyka fizykochemiczna nowych ogniw słonecznych opartych na fotosyntetycznych centrach reakcji bakterii purpurowych Rhodobacter sphaeroide.

Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach.

W konkursie przyznano również wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 1 000 złotych. Zdobyli je:

 • Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

          za pracę pt. "Synteza i charakterystyka nanocząstek o strukturze kesterytu"

 • Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Badania strukturalne enzymów z grupy liaz hydroksynitrylowych"

 • Anna Gruszkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Szczotki polimerowe ze skoniugowanymi łańcuchami"

 • Małgorzata Janik z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

            za pracę pt. "Wielokomórkowe mikrostrukturalne układy polimerowe inspirowane budową komórek eukariotycznych"

 • Żaneta Matuszek z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego

            za pracę pt. "Analiza dojrzewania końców 5' i 3' snoRNA u Saccharomyces cerevisiae"

Małgorzata Janik otrzymała również nagrodę publiczności przyznawaną przez samych finalistów po prezentacji prac, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu konkursu.

Firma DuPont Poland, współorganizator konkursu i fundator nagród, przyznała ponadto trzy wyróżnienia w nowych kategoriach tematycznych - rolnictwo i odżywianie, biotechnologia przemysłowa oraz materiały zaawansowane. Wyróżnienia połączone z nagrodą finansową w wysokości 2 300 złotych, otrzymali:

 • Rafał Białek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mateusz Czub z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Michał Sawczyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

- Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom konkursu i wierzę, że to zwycięstwo będzie Was mobilizować do dalszej pracy. Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy odnoszą na świecie wiele sukcesów, więc tym bardziej należy wspierać młodych, zdolnych badaczy, którzy chcą rozwijać ten obszar nauki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od prawie 25. lat "wspiera najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi" - mam nadzieję, że i Wy dołączycie w przyszłości do grona laureatów naszych programów, np. programu START skierowanego do wybitnych młodych uczonych - powiedział prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" stanowi swoiste połączenie zainteresowań różnych działów chemii, pozwalając w sposób kompleksowy wykorzystać potencjał tej dyscypliny w różnych dziedzinach naszego życia. Takie innowacyjne, interdyscyplinarne podejście pozwala wskazać na uniwersalizm chemii jako dyscypliny niezbędnej w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Mam tu na myśli biologię, medycynę, farmację, rolnictwo, przemysł spożywczy czy budowlany i wydobywczy po sport i środowisko. To dobrze świadczy o organizatorach, którzy z pewnym wizjonerstwem podejmują się realizacji ambitnych, ciekawych i pożytecznych tematów - powiedział prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" pozwala wyłuskać potencjalnych kandydatów do pracy naukowo-badawczej w naszym instytucie, w innych instytucjach PAN czy na wyższych uczelniach. To nasi potencjalni magistranci i doktoranci - powiedział prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

- Konkurs "Złoty Medal Chemii" pokazuje, że mamy w Polsce wielu młodych z ogromnym potencjałem - stwierdził Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland - Cieszę się, że firma DuPont Poland może wspierać. Jestem przekonany, że zrealizowane przez nich badania przyczynią się do rozwoju nauki i znajdą zastosowanie w biznesie - dodał.

- Jurorzy konkursu zwracali uwagę na wysoki poziom zgłaszanych w tym roku prac. Jednocześnie wartym podkreślenia jest bardzo dobre przygotowanie i umiejętności finalistów prezentacji swoich wyników. Te fakty cieszą. Życzę wszystkim uczestnikom konkursu zadowolenia i sukcesów w kontynuowaniu studiów i późniejszej pracy zawodowej - powiedział dr hab. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Kolejna edycja Złotego Medalu Chemii rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin, są dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl

 

Laureaci konkursu Złoty Medal Chemii 2015

 

Wszystkim laureatom konkursu Złoty Medal Chemii

serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

Senaty dwóch uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły uchwały o nadaniu doktoratów honoris causa prof. dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (rocznik 1949) jest specjalistą z zakresu chemii analitycznej i środowiskowej. W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i od razu rozpoczął pracę naukową na PG. W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Siedem lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 1996. W latach 1990-1996 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Chemicznego, a w latach 1996-2002 i ponownie 2005-2012 dziekana tego wydziału. Od 1995 roku kieruje Katedrą Chemii Analitycznej. Prof. Jacek Namieśnik należy do polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Jest m.in. przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkiem Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Należy także do Romanian Society of Analytical Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC oraz do zarządu International Society of Environmental Analytical Chemistry – ISEAC. 

 Tytuł i godność doktora honoris causa jest najwyższym honorowym wyróżnieniem akademickim za szczególne zasługi dla uczelni lub w uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce, technice, edukacji i działalności społecznej. W przypadku prof. Jacka Namieśnika te wysokie wyróżnienia akademickie są wyrazem uznania dla dotychczasowych dokonań  w zakresie analityki i monitoringu zanieczyszczeń środowiska oraz dla zasług na polu rozwoju technik i przyrządów analitycznych. To także piękne podziękowanie za współpracę ze środowiskiem naukowym obu uczelni.

 Uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poświęcone nadaniu tego tytułu prof. Jackowi Namieśnikowi odbędzie się 25 listopada 2015 r. Podczas uroczystości prof. Jacek Namieśnik wygłosi okolicznościowy wykład pt. “Moja przygoda z chemią analityczną”. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa w Wojskowej Akademii Medycznej odbędzie się natomiast 2 grudnia 2015 r. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy !!!

 

 

W trakcie inauguracji roku akademickiego na UMK w Toruniu wręczono wysokie odznaczenie państwowe przyznane przez prezydenta RP. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. dr hab. Bogusław Buszewski z Wydziału Chemii - prezes PTChem. Wniosek o przyznanie odznaczenia został złożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Lenę Kolarską - Bobińską oraz Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

 

Serdecznie gratulujemy !!!

Podsekretarz stanu MNiSW, prof. dr hab. Wodzisław Duch wręczający odznaczenie Prezesowi PTChem, prof. dr hab. Bogusławowi Buszewskiemu

                                                               

W dniu 23 września 2015r. w Gdańsku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Chemicznym reprezentowanym przez jego Prezesa - prof. Bogusława Buszewskiego a Towarzystwem Chemicznym Republiki Mołdawii (TChRM), którego przedstawicielem był Prezes Mołdawskiej Akademii Nauk - prof. Gheorghe Duca. Umowa dotyczy wszelkich wzajemnych działań w celu promocji międzynarodowej współpracy naukowej poprzez realizację programów, wspólnych projektów oraz badań fundamentalnych i stosowanych w zakresie nauk chemicznych.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego 21 września w Gdańsku wybrano nowe władze na kadencję 2016-2018.

Prezesem-Elektem został Pan prof. dr hab. Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego.


 

 Nowe Prezydium ZG PTChem będzie działało w składzie:

 • prof. dr hab. Piotr Bałczewski,  CBMiM PAN Łódź
 • prof. dr hab. Izabela Nowak, UAM Poznań
 • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, UMCS Lublin
 • dr hab. Jacek Lipok, prof. UO Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Rafał Latajka, prof. PWr Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Andrzej Dworak,  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • dr hab. inż. Izabela Madura,  Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Anna Dołęga, Politechnika Gdańska

 

Wszystkim wybranym gratulujemy sukcesu i życzymy owocnej pracy na rzecz PTChem.

 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków PTChem w dniu 21 września 2015 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 - pierwszy termin lub 16.15 - drugi termin w budynku Wydziału Nauk Społecznych (Aula S 204/205) Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku.

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych (prof. B. Buszewski)
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 Protokolantów (prof. B Buszewski)
 3. Zaakceptowanie porządku obrad (Przewodniczący WZ)
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w kadencji 2013 - 2015 (prof. B. Buszewski)
 5. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. W. Ciesielski)
 6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego

      7. Blok wyborczy: (przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącej Komisji Wyborczej prof. Barbarze Becker)

 • wystąpienie Przewodniczącej KW
 • prezentacja programu kandydata na Prezesa PTChem
 • rekomendacja Prezesa i ZG (prof. B. Buszewski)
 • pytania i odpowiedzi kandydata
 • wybory Prezesa PTChem

      8. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem - rok 2014 (mgr M. E. Rosen)

      9. Blok wyborczy - cd.

 • ogłoszenie wyników wyboru Prezesa
 • zgłoszenie kandydatów do Prezydium ZG PTChem
 • wybory członków Prezydium ZG PTChem

     10. Sprawozdanie z działalności wydawnictw PTChem: Orbital i Wiadomości Chemiczne - rok 2014 (dr hab. I. Madura, prof. Z. Latajka)

     11. Blok wyborczy - cd.

 • ogłoszenie wyników wyboru Członków Prezydium ZG PTChem
 • zgłoszenie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR)
 • wybory członków GKR

      12. Sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej - rok 2014 (prof. M. Orlik)

      13. Blok wyborczy - cd.

 • ogłoszenie wyników wyboru Członków Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem
 • zgłoszenie kandydatów do składu Sądu Koleżeńskiego (SK)
 • wybory członków SK

      14. Podanie wyników wyborów przez Przewodniczącego KW oraz ich zatwierdzenie w formie uchwały Walnego Zgromadzenia i zamknięcie bloku wyborczego (prof. B. Becker)

      15. Zatwierdzenie zmian w Statucie PTChem - podjęcie uchwały (prof. B. Buszewski)

      16. Podjęcie uchwał zgłoszonych wcześniej (prof. B. Buszewski)

 • zatwierdzenie prof. Zbigniewa Galusa jako Prezesa Honorowego PTChem
 • wysokość składki dla członków zagranicznych

       17. Sprawy wniesione przez członków PTChem (prof. B. Buszewski)

       18. Wolne wnioski (Prof. B. Buszewski)

       19. Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący WZ, prof. B. Buszewski)

 

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Hylińska

Dyrektor Biura PTChem

Dokumenty do pobrania

Walne Zgromadzenie - porządek obrad

Projekt Uchwały - Zmiana Statutu PTChem

Projekt Uchwały - Prezes Honorowy PTChem

Projekt Uchwały - Wysokość składki

 

W dniach 30 sierpień - 4 wrzesień 2015 roku w Rzeszowie odbędzie się VIII Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". Miejscem obrad będzie Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne w Rzeszowie. Spotkanie zostanie zorganizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod linkiem http://techem8.portal.prz.edu.pl/

 

47. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna (IChO) odbyła się w dniach 20-29.07.2015 r. w Baku (Azerbejdżan). Wzięło w niej udział 290 zawodników z 75 krajów. Głównym organizatorem tegorocznej IChO był usytuowany w Baku oddział Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu im. Łomonosowa. Skład polskiej reprezentacji na IChO został wyłoniony przez Komitet Główny Olimpiady Chemicznej. Polską reprezentację tworzyli następujący zawodnicy:

·       Michał Gala - II klasa I LO im. E. Dembowskiego w Gliwicach (nauczyciel: mgr Katarzyna Czapla), zwycięzca 61.  Krajowej Olimpiady Chemicznej;

·         Karol Jakub Rząd - III klasa II LO im. Mieszka I w Szczecinie (nauczyciel: mgr Teresa Kołogrecka-Bajek), laureat 2. miejsca w 61., 4. miejsca w 60. i wyróżniony (36. miejsce) w 58. Krajowej Olimpiadzie Chemicznej, zdobywca srebrnego medalu na 46. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Hanoi;

·         Damian Paweł Jędrzejowski - III klasa V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie (nauczyciel: dr Wojciech Przybylski), laureat 3. miejsca w 61. Krajowej Olimpiadzie Chemicznej;

·         Michał Kopyt - III klasa II LO im. K. Morawskiego w Przemyślu (nauczyciel: mgr inż. Marian Sztaba), laureat 6. miejsca w 61. Krajowej Olimpiadzie Chemicznej i 19. miejsca w 59. Krajowej Olimpiadzie.

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej powierzył funkcję opiekunów polskiej reprezentacji (i zarazem – członków Międzynarodowego Jury) dwóm pracownikom naukowym Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr. hab. Markowi Orlikowi (przewodniczącemu KG Olimpiady Chemicznej) i prof. dr hab. Aleksandrze Misickiej-Kęsik (wiceprzewodniczącej KG).

Motywem przewodnim tegorocznej IChO było hasło: Life is a huge lab („Życie to ogromne laboratorium”). Organizatorzy tegorocznej IChO przewidzieli 3 zadania laboratoryjne (z zakresu chemii organicznej, analitycznej i fizycznej) oraz 8 zadań teoretycznych.

Niewątpliwymi zwycięzcami tegorocznej IChO są zawodnicy chińscy, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Najlepszy nasz zawodnik, także zdobywca złotego medalu, zajął miejsce 11.

Zestawienie wyników polskich zawodników:

 1. Michał Kopyt złoty medal (11. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)
 2. Karol Jakub Rząd srebrny medal (39. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)
 3. Michał Łukasz Gala srebrny medal (58. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)
 4. Damian Paweł Jędrzejowski brązowy medal (147. miejsce w klasyfikacji indywidualnej)

Polscy medaliści 47. IChO. Od lewej: Damian Paweł Jędrzejowski, Karol Jakub Rząd, Michał Kopyt, Michał Gala

 

W nieoficjalnej drużynowej klasyfikacji medalowej zwycięzcami są:

1.    Chiny, Korea Płd., Tajwan -  4 złote medale;

2.    Japonia, Indie, Rosja - 2 złote medale i 2 srebrne;

3.    Rumunia - 2 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy;

4.    Singapur, Tajlandia, USA, Turcja, Republika Czeska - 1 złoty medal i 3 srebrne;

5.    Polska, Serbia, Iran, Wietnam, Kazachstan, Słowacja - 1 złoty medal, 2 srebrne i 1 brązowy.

Więcej informacji o 47. IChO, włącznie z pełną listą nagrodzonych medalami zawodników i oficjalnym raportem organizatorów, zawartych jest na stronie internetowej:     

  http://icho2015.msu.az/

 

Medalistom Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej

serdecznie gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów !!!

W dniu 15 czerwca 2015r. odbyło się w Toruniu posiedzenie Zarządu Głównego PTChem, podczas którego przyznano następujące Nagrody PTChem za rok 2015:

1. Nagroda PTChem za Osiągnięcia Naukowe

 • dr hab. Artur R. Stefankiewicz (UAM)

Tematyka badawcza: dynamiczna chemia kowalencyjna i chemia supramolekularna

2. Nagroda PTChem za Pracę Doktorską

 • dr Weizhao Cai (UAM)

Rozprawa doktorska pt."Ciśnieniowe przemiany agregatów supramolekularnych" pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Katrusiaka

 • dr Jarosław Granda (UW)

Rozprawa doktorska pt."Funkcjonalizowane monosacharydami receptory w rozpoznaniu chiralnym anionów" pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Jurczaka

3. Nagroda PTChem za Pracę Magisterską

 • mgr Wojciech Kaspera (UJ)

Praca magisterska pt."Wpływ dotacji powierzchniowej alkaliami na właściwości katalityczne spineli żelaza, manganu i kobaltu" pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Kotarby

 • mgr Bartosz Orwat (UAM)

Praca magisterska pt."Nowa katalityczna metoda syntezy alkinylosilanów i zastosowanie do otrzymania π-sprzężonych związków krzemoorganicznych" pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Marcińca

         Podczas 58. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (21-25 wrzesień 2015 r.) odbędą się wybory władz PTChem na kadencję 2016-2018. W wymaganym terminie wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na Prezesa PTChem w kadencji 2016-2018. Chęć kandydowania zadeklarował prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański).

prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański)

W dniach 06 - 10 lipca 2015 roku w Poznaniu odbyła się IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania”, którą pod patronatem Komitetu Chemii Analitycznej PAN i Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizowali przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas konferencji, która skupiła w jednym miejscu przedstawicieli wszystkich dziedzin związanych z chemią analityczną, zarówno tych z dużym autorytetem i doświadczeniem, jak i młodych adeptów tej dziedziny wiedzy, wzięło udział ponad 400 analityków, wygłoszono 59 wykładów i 75 komunikatów, a w trzech sesjach zaprezentowano 282 postery. Analitycy swoją działalnością obejmują wszystkie dziedziny życia, od szeroko pojętej medycyny, zdrowia, środowiska, żywności, przemysłu po badania kosmosu, dlatego więc obrady odbywały się w dziesięciu sekcjach: Podstawowe problemy analityczne, Analityka kryminalistyczna i Toksykologiczna, Analityka farmaceutyczna i kliniczna, Techniki przygotowania próbek, Metrologia i chemometria, Miniaturyzacja w analizie chemicznej, Analityka środowiskowa, Analityka przemysłowa, Analityka biochemiczna oraz Analityka żywności. Uczestnicy konferencji mieli okazję przedstawić wyniki swoich prac, przedyskutować w gronie fachowców najważniejsze problemy związane zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi chemii analitycznej.

Spotkanie przedstawicieli uczelni, instytutów naukowych i przemysłowych sprzyjało szerokiej i wielowątkowej dyskusji i wymianie doświadczeń, co, jak podkreślali uczestnicy, jest nie do przecenienia.

Podczas sesji plakatowych przeprowadzono konkurs na najciekawsze postery, które były oceniane każdego dnia przez trzy odrębne Komisje Konkursowe. Spośród zaprezentowanych posterów, ocenianych za autorskie przygotowanie prezentacji, nagrodzono w każdej sesji trzy pierwsze miejsca. Nagrody ufundowali Sponsorzy Konferencji.

Nawiązując do hasła konferencji „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania” dołożyliśmy wszelkich starań, by jako organizatorzy sprostać stawianym przed nami wyzwaniom i zapewnić Uczestnikom tej najważniejszej dla środowiska naukowego konferencji związanej z chemią analityczną jak najlepsze warunki do dyskusji, prezentacji swoich osiągnięć, nawiązania kontaktów, a także możliwości odwiedzenia Poznania i spędzenia miłych dni w Grodzie Przemysła.

Słowa podziękowania kierujemy do Komitetu Chemii Analitycznej PAN za powierzenie nam funkcji organizatora Konferencji, do sponsorów, a w szczególności do sponsora głównego – firmy Perlan Technologies, za przekazaną pomoc finansową, a także do firm prezentujących aparaturę, odczynniki, akcesoria i oprogramowanie.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyniła się do nawiązania wielu kontaktów, które z pewnością zaowocują w przyszłości, a organizatorom kolejnego spotkania Analityków Polskich za trzy lata w Lublinie, życzymy już dziś sukcesu organizacyjnego i naukowego.

 


                                         

Prof. dr hab. inż. Karol Grela jest chemikiem zajmującym się syntezą związków organicznych i metaloorganicznych. Kieruje Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje też na część etatu w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i honorowym członkiem Izraelskiego Towarzystwa Chemicznego.

Laureat licznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe, m.in.: stypendium dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1998), Nagrody Premiera za najlepszy doktorat (1999), stypendium Alexandra von Humboldta (1999), Nagrody im. Włodzimierza Kołosa przyznawanej przez Polską Akademię Nauk (2003), Nagrody Premiera za najlepszą habilitację (2004), Nagrody Polskiego i Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie & Wilhelma Klemma (2007), subsydium profesorskiego MISTRZ (2007) oraz programu TEAM (2009) FNP, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „badania na rzecz rozwoju nauki” (2009), Nagrody Premiera za osiągnięcie naukowe (2010). Jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2014 nazywanej polskim Noblem.

W dniu 22 czerwca br. została przyznana Panu Profesorowi Karolowi Greli Nagroda Francuskiego Towarzystwa Chemicznego "SCF 2015 French-Polish Prize". Kryteria przyznania nagrody to "in recognition of his eminent works in the development of new stable catalysts particularly for the metathesis reactions of alkyne and alkene. It is also in recognition of the strong links that he established with the French chemists".

 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!!!