MEDALE PTChem 2014

Członkostwo Honorowe
Prof. Poul E. Hansen, Roskilde University (Dania)

Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. John Joule, University of Manchester (Wielka Brytania)

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego
Prof. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński, Uniwersytet Wrocławski

Medal im. Wiktora Kemuli
Prof. Zygfryd Witkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna

Medal im. Stanisława Kostaneckiego
Prof. Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmaceutyczny

Medal im. Jana Zawidzkiego
Prof. Urszula Domańska-Żelazna, Politechnika Warszawska

Medal im. Ignacego Mościckiego
nie przyznano

Medal im. Jana Harabaszewskiego
Dr Krzysztof M. Pazdro, Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 

Polish Analytical Chemistry –  Its History Since 1945
Adam Hulanicki

Department of Chemistry, University of Warsaw

Euroanalysis XVII

Starting my historical presentation about Polish analytical chemistry I have to remind that 29 years ago the fifth Euroanalysis conference was also organized in Poland, namely in Cracow. At that meeting an introductory historical presentation about Polish chemistry was given by the late Ludwik Górski, professor of chemistry at the Technical University in Cracow, one of the organizers of the Euroanalysis V conference.

Pełny tekst dostępny jest tutaj

Pakiet minimum dla członków PTChem

„Chcesz być w dobrym towarzystwie –
wstąp do Polskiego Towarzystwa Chemicznego”

  1. Każdy członek PTChem posiada odznakę Towarzystwa oraz kartę członkowską z indywidualnym numerem członkowskim.
  2. Karta członkowska upoważnia do 10% zniżki: za udział we wszystkich konferencjach naukowych organizowanych przez PTChem (lub będących pod patronatem PTChem, z wyjątkiem młodych pracowników nauki w Zjazdach PTChem i SITPChem); zwiedzania Muzeum MSC oraz zakupu książek i gadżetów rozpowszechnianych przez PTChem.
  3. W przypadku konferencji współorganizowanych przez EuCheMS istnieje możliwość redukcji opłaty konferencyjnej na podstawie podania numeru członka PTChem.
  4. Doktoranci i studenci w pierwszym roku wstąpienia do PTChem nie wnoszą opłaty członkowskiej, natomiast ich staż członkowski liczy się.
  5. Uczestnicy Zjazdów PTChem i SITPChem, członkowie PTChem, w relacji mistrz – uczeń (profesor i doktorant lub student) mają możliwość skorzystania z ulgowej opłaty konferencyjnej wynoszącej łącznie 125% pełnego uczestnictwa.
  6. W przypadku udziału profesora i dwóch lub więcej doktorantów lub studentów, wszystkich członków PTChem, w Zjeździe PTChem i SITPChem, jeden z doktorantów lub studentów jest zwolniony z opłaty uczestnictwa.
  7. Opłata ulgowa podczas Zjazdu PTChem i SITPChem dla młodych pracowników naukowych, członków PTChem (doktorantów i asystentów do 35 roku życia – przed doktoratem) wynosi 50% opłaty podstawowej, a dla studentów 25% opłaty podstawowej.
  8. Laureatami nagród PTChem dla młodych naukowców mogą być wyłącznie członkowie PTChem ze stażem co najmniej 1-rocznym.
  9. Zarząd Główny PTChem w szczególny sposób doceniać będzie wyróżniającą się działalność na rzecz i dla dobra PTChem, w szczególności aktywność młodych Koleżanek i Kolegów.

Warszawa, 13 czerwca 2011

Karty członkowskie PTChem

Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy wręczanie kart członkowskich PTChem.
Karty odbierać można od Przewodniczących Oddziałów oraz w Biurze PTChem.
Karty otrzymają wyłącznie członkowie, którzy mają uregulowane opłacanie składek członkowskich. Prosimy o sprawdzenie tej informacji.
Pracownicy Biura PTChem będą zobowiązani za ponowne wypełnienie przez Państwa wniosku o przyjęcie w poczet członków PTChem w celu aktualizacji bazy danych.

Koszt wydania duplikatu karty wynosi 20 zł.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem