• Oddziały PTChem:
 1. Oddział Białostocki
 2. Oddział Bydgoski
 3. Oddział Częstochowski
 4. Oddział Gdański
 5. Oddział Gliwicki
 6. Oddział Katowicki
 7. Oddział Krakowski
 8. Oddział Lubelski
 9. Oddział Łódzki
 10. Oddział Olsztyński
 11. Oddział Opolski
 12. Oddział Poznański
 13. Oddział Rzeszowski
 14. Oddział Siedlecki
 15. Oddział Szczeciński
 16. Oddział Świętokrzyski
 17. Oddział Toruński
 18. Oddział Warszawski
 19. Oddział Wrocławski
 • Sekcje PTChem:
 1. Sekcja Studencka
 2. Sekcja Dydaktyki Chemii
 3. Sekcja Historii Chemii
 4. Komitet Chemii Analitycznej PAN
 5. Sekcja Chemii Ciała Stałego
 6. Sekcja Chemii Cukrów
 7. Sekcja Chemii Heteroorganicznej
 8. Sekcja Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
 9. Sekcja Chemii Organicznej
 10. Sekcja Chemii Plazmy
 11. Sekcja Chemii i Technologii Węgla
 12. Sekcja Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej
 13. Sekcja Chemii Żywności
 14. Sekcja Elektrochemii
 15. Sekcja Fizykochemii Związków Organicznych
 16. Sekcja Fotochemii i Kinetyki Chemicznej
 17. Sekcja Krystalochemii
 18. Sekcja Materiałów Wysokoenergetycznych
 19. Sekcja Membranowa
 20. Sekcja Ochrony Środowiska
 21. Sekcja Polimerów
 22. Sekcja Radiochemii i Chemii Jądrowej
 23. Sekcja Rezonansu Magnetycznego
 24. Sekcja Termodynamiki
 25. Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych
 26. Sekcja Związków Metaloorganicznych
 27. Polski Klub Katalizy