Informacje o nagrodach, wyróżnieniach i medalach PTChem


 1. Godność Prezesa Honorowego jest najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Chemicznego nadawanym jednemu z byłych prezesów, który szczególnie zasłużył się Towarzystwu. Prezes Honorowy otrzymuje dyplom, jest stałym członkiem Prezydium Zarządu Głównego i pełni funkcję przewodniczącego Konwentu Byłych Prezesów Towarzystwa.
 2. Godność Członka Honorowego jest przyznawana chemikowi o wybitnym dorobku naukowym oraz szczególnych zasługach dla polskiej chemii i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Członek Honorowy otrzymuje dyplom, uprawnienia członka, jest zapraszany na imprezy organizowane przez Towarzystwo oraz zwolniony z płacenia składki członkowskiej.
 3. Odznaka Honorowa jest nadawana za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją.
 4. Medal imienia Marii Skłodowskiej-Curie przyznaje się chemikowi stale pracującemu za granicą za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii oraz zasługi dla środowiska polskich chemików. Na brązowym medalu wybita jest podobizna oraz imię i nazwisko Marii Skłodowskiej-Curie. Po drugiej stronie znajduje się napis „Quo Magis Veritas Propagatur”, „Artium Chimicarum Societas Polona” i „PTCh” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.
 5. Medal imienia Jędrzeja Śniadeckiego przyznaje się chemikowi stale pracującemu w Polsce za wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu w chemii. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Jędrzeja Śniadeckiego oraz rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i „PTCh” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.
 6. Medal imienia Wiktora Kemuli przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Wiktora Kemuli oraz rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom informujący, że jest to wspólne wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (Załącznik nr I).
 7. Medal imienia Jana Zawidzkiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii fizycznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Jana Zawidzkiego oraz rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.
 8. Medal imienia Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii nieorganicznej. Na medalu z posrebrzanego brązu wybita jest po jednej stronie podobizna Bogusławy Trzebiatowskiej, rok jej urodzenia i śmierci oraz logo PTChem, a po drugiej – podobizna Włodzimierza Trzebiatowskiego, rok jego urodzenia i śmierci oraz logo PTChem. Do medalu dołączony jest dyplom.
 9. Medal imienia Stanisława Kostaneckiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii organicznej. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Stanisława Kostaneckiego oraz rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.
 10. Medal i Nagroda imienia Włodzimierza Kołosa jest wyróżnieniem przyznawanym co dwa lata za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii teoretycznej lub fizyki chemicznej – wspólnie przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne (Załącznik nr III). Na brązowym medalu wybita jest podobizna Włodzimierza Kołosa, rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Societas Chimica Polonorum”, „Universitas Varsoviensis” oraz „Servire Veritatis Kołos Lectio Praemiumque” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom. Przyznanie medalu łączy się z nagrodą w wysokości 2000 USD i z wygłoszeniem przez laureata wykładów na Wydziale Chemii UW.
 11. Medal imienia Jana Harabaszewskiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie dydaktyki chemii lub za wybitne osiągnięcia w nauczaniu chemii. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Jana Harabaszewskiego, rok jego urodzenia i śmierci oraz napis „PTCh”. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom.
 12. Medal imienia Ignacego Mościckiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie technologii chemicznej, stanowiące podstawę wdrożeń przemysłowych innowacyjnych produktów i procesów chemicznych. Na brązowym medalu wybita jest podobizna Ignacego Mościckiego oraz rok jego urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i „PTCh” oraz imię i nazwisko osoby, której medal ten przyznano. Do medalu dołączony jest dyplom informujący, że jest to wspólne wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej (Załącznik nr II).
 13. Medal Okolicznościowy jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Chemicznego wspierającym jego działalność w kraju i za granicą. Na medalu z posrebrzanego tombaku wybita jest podobizna Marii Skłodowskiej-Curie, jej imię i nazwisko oraz rok jej urodzenia i śmierci. Po drugiej stronie pokazany jest widok siedziby Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz znajduje się napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne” i daty „1919” (powstania PTChem) – „1994” (75-lecia PTChem). Do medalu dołączony jest dyplom.
 14. Wyróżnienie (Medal) imienia Zofii Matysikowej przyznaje się nauczycielom chemii, członkom PTChem, za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Na brązowym medalu wybita jest po jednej stronie podobizna Zofii Matysikowej i znajduje się napis „Wyróżnienie im. Zofii Matysikowej”, a po drugiej – napis „Polskie Towarzystwo Chemiczne”, „Sekcja Dydaktyki Chemii” i „PTCh”. Do medalu dołączony jest dyplom informujący, że jest to wyróżnienie Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 15. Wykład imienia Jana Czochralskiego jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnemu chemikowi w Polsce w okresie dwóch lat od uzyskania przez niego stopnia naukowego doktora habilitowanego, przed ukończeniem czterdziestego roku życia. Polskie Towarzystwo Chemiczne obejmuje mecenat nad wygłoszeniem przez wyróżnioną osobę serii wykładów w wybranych oddziałach Towarzystwa, przez co promuje ją u progu samodzielnej kariery naukowej. Wyróżnienie jest potwierdzone dyplomem.

 

 

 Informacja o wyróżnieniach i medalach Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 Załącznik numer I

 Załącznik numer II

 

 

 

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon