Konferencja COPM2021: Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna – TU i TERAZ!


Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Politechnikę Śląską w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego: Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna, która odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. Szczególnie zachęcamy młodych doktorów i doktorantów do nadsyłania streszczeń wystąpień ustnych (w języku polskim). Językiem konferencji będzie również język polski.

Zakwalifikowane przez komitet naukowy prace po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii pt. „Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine” (tom 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 20 pkt. MNiSW). Zapraszamy do zgłaszania rozszerzonych wersji wystąpień w postaci manuskryptów (8-10 stron w języku angielskim).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.copm.polsl.pl

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon