KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO CZASOPISMA „WIADOMOŚCI CHEMICZNE”


 

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA

NACZELNEGO CZASOPISMA „WIADOMOŚCI CHEMICZNE”

 

 

Warszawa, 22 lipca 2019 r.

 

 

Prezydium ZG PTChem ogłasza otwarty konkurs ofert na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma „Wiadomości Chemiczne”

 

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 sierpnia 2019 r. e-mailem na adres biuro@ptchem.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać obligatoryjnie:

1.      opis koncepcji rozwoju i prowadzenia czasopisma „Wiadomości Chemiczne”

2.      życiorys, uwzględniający opis osiągnięć zawodowych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji Redaktora Naczelnego,

3.      dokumenty potwierdzające zdobyte przez kandydata doświadczenie,

4.      informacje dotyczące znajomości języków obcych,

5.      oświadczenie w przedmiocie dyspozycyjności w zakresie wykonywania obowiązków Redaktora Naczelnego,

6.      dane kontaktowe kandydata (adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu),

7.      zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas posiedzenia komisji konkursowej, zaś wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 31 sierpnia 2019r.

 

Zarząd Główny PTChem ma prawo odwołać lub unieważnić konkurs bez podawania przyczyny.

 

Regulamin konkursu znajduje się na stronach www.ptchem.pl

 

   Prezes ZG PTChem

/‐/ prof. dr hab. Izabela Nowak

 

 

 Regulamin konkursu na redaktora naczelnego czasopisma „Wiadomości Chemiczne” 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon