Tytuł doktora honoris causa UŁ dla prof. Zbigniewa Galusa


W dniu 29 listopada 2019r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi miała miejsce uroczystość nominowania prof. dr. hab. Zbigniewa Galusa – Prezesa Honorowego PTChem –  do godności doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Promotorem w przewodzie nadania tytułu była prof. Sławomira Skrzypek, zaś recenzentami dorobku Profesora Z. Galusa – prof. Andrzej Bobrowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Paweł Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Andrzej Sobkowiak z Politechniki Rzeszowskiej.

Profesor Zbigniew Galus jest twórcą warszawskiej szkoły elektrochemii, a także niepodważalnym autorytetem w środowisku naukowym. Podręczniki Pana Profesora stanowią bazę do nauczania wielu pokoleń studentów, a publikacje w obszarze chemii nieorganicznej, elektrochemii czy też chemii analitycznej są znane i cytowane przez chemików w kraju i za granicą.

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon