Podziękowania


 

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz członków Prezydium ZG PTChem pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom obecnym na uroczystych obchodach 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbyły się 2 września 2019 roku w Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Dzień ten był nie tylko wyjątkową okazją do wspomnień, podsumowań osiągnięć i sukcesów, ale także pokazał, że jesteśmy jedną wielką chemiczną rodziną potrafiącą nie tylko razem działać i zwyciężać, ale również wspólnie świętować.

Obecność na uroczystości przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, byłych prezesów PTChem, rektorów i  prorektorów uczelni wyższych, dziekanów i prodziekanów wydziałów chemii i   chemicznych,  przedstawicieli europejskich towarzystw chemicznych oraz wydawnictw naukowych jest dla Nas dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że Polskie Towarzystwo Chemiczne dzięki swoim celom i   działaniom jest cenione i  rozpoznawalne zarówno w kraju, jak i   za granicą.

Dziękujemy wszystkim tym osobom, które złożyły na nasze ręce serdeczne słowa gratulacji i  podziękowań. Umocniło i nadal umacnia Nas to w przekonaniu, że trud i nakład pracy włożony w to, aby czuli się Państwo w Polskim Towarzystwie Chemicznym jak w domu oraz byli w pełni usatysfakcjonowani jego działaniami nie został zmarnowany.

Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim przyjaciołom i członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego za obecność.  To wydarzenie pokazało nam, że potrafimy być razem i nie tylko być dumnym z  naszych dziejów, ale również tworzyć nowe karty historii PTChem. Równocześnie dziękuję Prezydium ZG, a zwłaszcza prof. R. Pietrzakowi, oraz Paniom z Biura za pomoc w realizacji obchodów.

Możemy wszyscy być z siebie dumni i pełni energii na przyszłość, w końcu to My wszyscy tworzymy Polskie Towarzystwo Chemiczne. Żywię nadzieję, iż atmosfera tego spotkania przetrwa na długo we wspomnieniach.

 

Prezes ZG PTChem

 

Prof. dr hab. Izabela Nowak

 

 

Miłe godziny spędzone podczas obchodów mogą sobie Państwo przypomnieć przeglądając skany listów gratulacyjnych, a także załączoną galerię zdjęć.

 

Galeria zdjęć 

 

Listy gratulacyjne:

ChemPubSocEurope

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Polska Akademia Nauk

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

SITPChem 

SITPChem - deska

Słowackie Towarzystwo Chemiczne

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Węgierskie Towarzystwo Chemiczne

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej - obraz

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Nauk o Żywności - SGGW

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

 

 

 

 

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon