Sekcja Elektrochemii PTChem zaprasza na wykład dr inż. Sandry Pluczyk-Małek


Sekcja Elektrochemii PTChem po przerwie wakacyjnej uprzejmie zaprasza nawykład dr inż. Sandra Pluczyk-Małek (Katedra Fizykochemii iTechnologii Polimerów Politechniki Śląskiej) zatytułowany:„BADANIA ELEKTROCHEMICZNE I SPEKTROELEKTROCHEMICZNE W ANALIZIEWŁAŚCIWOŚCI ELEKTROAKTYWNYCH MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH”Wykład odbędzie się online w dniu 6 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz.17:00, na platformie ZOOM. Link do spotkania:https://zoom.us/j/98342267714?pwd=eTV0WXNDc1l3ZkZ2SXBjb014R2xYdz09

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon