100-lecie PTChem


 

 

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz członków Prezydium ZG PTChem pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom obecnym na uroczystych obchodach 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbyły się 2 września 2019 roku w Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Dzień ten był nie tylko wyjątkową okazją do wspomnień, podsumowań osiągnięć i sukcesów, ale także pokazał, że jesteśmy jedną wielką chemiczną rodziną potrafiącą nie tylko razem działać i zwyciężać, ale również wspólnie świętować.

Obecność na uroczystości przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, byłych prezesów PTChem, rektorów i  prorektorów uczelni wyższych, dziekanów i prodziekanów wydziałów chemii i   chemicznych,  przedstawicieli europejskich towarzystw chemicznych oraz wydawnictw naukowych jest dla Nas dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że Polskie Towarzystwo Chemiczne dzięki swoim celom i   działaniom jest cenione i  rozpoznawalne zarówno w kraju, jak i   za granicą.

Dziękujemy wszystkim tym osobom, które złożyły na nasze ręce serdeczne słowa gratulacji i  podziękowań. Umocniło i nadal umacnia Nas to w przekonaniu, że trud i nakład pracy włożony w to, aby czuli się Państwo w Polskim Towarzystwie Chemicznym jak w domu oraz byli w pełni usatysfakcjonowani jego działaniami nie został zmarnowany.

Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim przyjaciołom i członkom Polskiego Towarzystwa Chemicznego za obecność. To wydarzenie pokazało nam, że potrafimy być razem i nie tylko być dumnym z  naszych dziejów, ale również tworzyć nowe karty historii PTChem. Równocześnie dziękuję Prezydium ZG, a zwłaszcza prof. R. Pietrzakowi, oraz Paniom z Biura za pomoc w realizacji obchodów.

Możemy wszyscy być z siebie dumni i pełni energii na przyszłość, w końcu to My wszyscy tworzymy Polskie Towarzystwo Chemiczne. Żywię nadzieję, iż atmosfera tego spotkania przetrwa na długo we wspomnieniach.

 

Prezes ZG PTChem

 

Prof. dr hab. Izabela Nowak

 

 

Miłe godziny spędzone podczas obchodów mogą sobie Państwo przypomnieć przeglądając skany listów gratulacyjnych, a także załączoną galerię zdjęć.

 

Galeria zdjęć 

 

Listy gratulacyjne:

ChemPubSocEurope

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Polska Akademia Nauk

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

SITPChem 

SITPChem - deska

Słowackie Towarzystwo Chemiczne

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Węgierskie Towarzystwo Chemiczne

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej - obraz

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Nauk o Żywności - SGGW

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie sekcji EuChemS w Warszawie

W dniach 8-9 marca 2019 r. miało miejsce spotkanie Sekcji Chemii i Ochrony Środowiska (Division of Chemistry and the Environment) EuChemS w siedzibie PTChem w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków komitetu sterującego, profesorowie: Ioannis Katsoyiannis (President, Greek delegate), Willem de Lange (Secretary, Dutsch delegate), Roland Kallenborn (Treasurer, Norwegian delegate), Thomas Bucheli (Swiss delegate), Fritz Frimmel (GDCh),  Sirpa Herve (Finnish delegate), Gerhard Lammel (German delegate), Antonio Marcomini (Italian delegate), Michaela Dina Stanescu (Romanian delegate), Eduarda Pereira (Portuguese delegate) oraz oczywiście przedstawiciel Polski prof. Bogusław Buszewski. Posiedzenie związane było z bieżącą działalnością sekcji. W spotkaniu uczestniczyła Prezes ZG PTChem prof. Izabela Nowak, zaś w programie oprócz zwiedzania Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewidziano także wykład inaugurujący obchody 100-lecia PTChem na temat historii chemii w Polsce, który wygłosił prof. B. Buszewski.

     

 

W dniu 14 czerwca 2019 r w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Środowisko – Nauka – Odpowiedzialność”. Organizatorami Konferencji jest Uniwersytet w Białymstoku oraz Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych. Konferencja jest skierowana do reprezentantów nauki, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, mediów  oraz studentów, którzy powinni być świadomi zagrożeń środowiska czy kierunków działań zapisanych w dokumentach doktrynalnych. W ramach konferencji przewidziano sesję poświęconą jubileuszowi 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Więcej informacji:  http://tnijurl.com/oksno2019uwb/.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon