III Konferencja dla nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych


Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu oraz Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli chemii. Konferencja odbędzie się 5 lutego 2020 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://chem.uni.wroc.pl/pl/iii-konferencja-dla-nauczycieli-chemii-szkol-ponadpodstawowych

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon