XVII Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii”


Serdecznie informujemy, że rozpoczęła się rejestracja uczestników

XVII Ogólnopolskiego Seminarium dla Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii”.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową tego wydarzenia naukowego.

http://www.npcib.ug.edu.pl

          W dniach 12 - 15 maja 2019 roku odbędzie się XVII Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii” w najpiękniejszym miejscu polskiego Wybrzeża - w Jastrzębiej Górze (woj. pomorskie) w hotelu Astor. Zachęcamy do uczestnictwa w Seminarium przede wszystkim doktorantów, ale też studentów, pracowników naukowych, a także ich sympatyków, reprezentujących uczelnie i instytuty naukowe – uniwersytety, politechniki, uczelnie rolnicze, medyczne, ekonomiczne oraz inne typy szkół wyższych i ośrodków prowadzących studia o tematyce związanej z naukami chemicznymi oraz biologicznymi. Seminarium organizowane jest co roku od 2003 r., a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest Prof. dr hab. Henryk Koroniak - Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

   Celem Seminarium jest umożliwienie doktorantom i studentom przedstawienia wyników swoich badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów z doktorantami i profesorami z ośrodków badawczych z całej Polski. Podczas Seminarium istnieje możliwość prezentowania wyników badań tylko i wyłącznie w formie komunikatu ustnego, który może być wygłoszony w języku polskim lub angielskim. Wszystkim wygłaszającym oferujemy możliwość opublikowania i wydrukowania prac w monografii „Na pograniczu chemii i biologii” ukazującej się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace te, w zamierzeniu stanowiące część teoretyczną doktoratu lub jego fragment, byłyby opublikowane w postaci rozdziału kolejnego tomu (rozdział w monografii). Zgłoszenia na Seminarium dokonujemy za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce Rejestracja. Przez formularz rejestracyjny przesyłamy też abstrakty swoich prezentacji, które znajdą się w książce abstraktów w formie elektronicznej.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon