11th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy


11th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 11) to międzynarodowa konferencja na temat spektroskopii oscylacyjnej, która odbędzie się online w dniach 23-26 sierpnia 2021 r. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest po raz pierwszy ośrodek polski, Uniwersytet Jagielloński. Współorganizatorem ICAVS 11 jest międzynarodowe towarzystwo spektroskopii klinicznej - The International Society for Clinical Spectroscopy - CLIRSPEC. Najważniejsze informacje na temat konferencji są dostępne na stronie: https://www.icavs.org/gb/

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon