150-lecie powstania układu okresowego pierwiastków chemicznych


Za twórcę pierwszego okresowego układu pierwiastków chemicznych uważa się powszechnie Rosjanina Dmitrija Mendelejewa. Uczony ten ułożył pierwiastki w tabele na podstawie ich masy atomowej. W roku 1869 opublikował pierwszy układ okresowy, w którym zebrane już było ponad 90 pierwiastków.

Polecamy także książkę Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej „Układ okresowy. Historia i znaczenie” będącą pierwszą książką w języku polskim w całości poświęconą układowi okresowemu.

http://www.oficyna.pwr.edu.pl/ksiazki/uklad-okresowy-historia-i-znaczenie/

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon