19th International Symposium on Novel Aromatic Compounds - ISNA-19


Zapraszamy do udziału w konferencji 19th International Symposium on Novel Aromatic Compounds - ISNA-19, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 3-8 lipca 2022 r.

 

ISNA-19 jest cyklicznym wydarzeniem naukowym o zasięgu międzynarodowym, skierowanym głównie do chemików zajmujących się syntezą, badaniami właściwości i zastosowań nowych związków aromatycznych. W wydarzeniu będą uczestniczyli wybitni badacze, wśród nich laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Chemii, prof. Bernard Feringa. Przedstawionych zostanie 7 wykładów plenarnych, 1 wykład imienny, ponad 30 wykładów zaproszonych, wykłady typu contributed lectures oraz komunikaty posterowe.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.isna19.org.

 

CYRKULARZ

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon