4. Edycja Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi dla Szkół Średnich


 

 

Polskie Towarzystwo Chemiczne objęło patronatem honorowym 4. Edycję Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi dla Szkół Średnich, której organizatorem jest Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej.

W roku szkolnym 2022/2023 Olimpiada promuje treści techniczne z zastosowaniem języka specjalistycznego z szeroko pojętej branży chemicznej, kosmetycznej, perfumeryjnej oraz naukach o żywności i biotechnologii. Motyw przewodni tegorocznej Olimpiady to

 

„Poczuj Chemię do Chemii - Posmakuj i Powąchaj Świat Wokół Siebie”.

 

Nadrzędnym celem Olimpiady jest rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży poprzez: budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół średnich zainteresowań językiem angielskim; rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu języka technicznego; lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych; rozszerzenie współpracy nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół średnich w procesie kształcenia i wychowania młodzieży; promowanie idei odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

4. edycja Olimpiady, jest kontynuacją cyklicznego wydarzenia adresowanego do uczniów i nauczycieli szkół średnich o zasięgu ogólnopolskim.

Olimpiada zostanie zorganizowana w dwóch etapach:

 

I etap, szkolny, odbędzie się w placówkach macierzystych uczniów w dn. 24 marca 2003 godz. 09:00,

II etap, finałowy, będzie miał miejsce w Centrum Językowym PŁ w dn. 21 kwietnia 2023 o godz. 12:00.

 

Zgłoszenia szkół do 17 marca 2023

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon