Studentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego najzdolniejszą studentką Pomorza 2019


W 45. konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta z Pomorza zwyciężyła Agnieszka Piotrowska-Kirschling z Uniwersytetu Gdańskiego z imponującym dorobkiem naukowym w zakresie chemii i działalnością organizacyjną. W nagrodę otrzymała m.in. samochód osobowy. 

 

 

Agnieszka Piotrowska-Kirschling jest studentką II roku studiów II stopnia na kierunku Chemia, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2015 roku rozpoczęła systematyczną i ścisłą współpracę naukową z pracownikami Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. Tematyka jej badań dotyczy określenia zależności między strukturą polikarboksylanowych związków kompleksowych jonów metali przejściowych: kobaltu(II), niklu(II), miedzi(II), chromu(III) i oksowanadu(IV) z wybranymi ligandami aromatycznych zasad azotowych, a ich właściwościami fizykochemicznymi oraz biologicznymi. Jest współautorką 6 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej (o sumarycznym impact factor bliskim 18) oraz 7 rozdziałów w książkach. Wygłosiła ustnie 5 komunikatów oraz zaprezentowała 10 posterów na konferencjach naukowych. Dwukrotnie otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trzykrotnie Stypendium Rektora oraz Nagrodę Rektora I i III stopnia. Studentka czynnie działa w Polskim Towarzystwie Chemicznym, Radzie Samorządu Studentów oraz Parlamencie Studentów. W 2018 roku była elektorem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w wyborze władz Towarzystwa na kadencję 2019-2021. Od kwietnia 2019 r. prowadzi kolportaż czasopisma naukowego Wiadomości Chemiczne.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon