Umowa o partnerskiej współpracy PTChem i SITPChem


W dniu 27 maja 2019 roku, w czasie posiedzenia Prezydium PTChem odbyło się podpisanie umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy PTChem a SITPchem. W siedzibie naszego Towarzystwa, na ul Freta 16, gościli Prezes SITPchem mgr inż. Jerzy Klimczak oraz Sekretarz Generalny mgr inż. Stanisław Oczkowicz. Sygnatariuszami umowy ze strony naszego Towarzystwa byli Prezes, prof. Izabela Nowak oraz Skarbnik, prof. Maciej Jarosz.

W myśl podpisanej umowy, obie strony deklarują wolę współpracy na zasadach partnerstwa oraz wzajemnego poszanowania wartości i misji obu organizacji.  PTChem i SITPchem deklarują podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw na rzecz polskiego środowiska chemicznego. Towarzystwa będą się wspierać w realizacji i promocji wspólnych działań, a także, m. in., będą wzajemnie umożliwiać udział swoich przedstawicieli w organizowanych przez siebie konferencjach oraz zjazdach.

 

Spotkanie upłynęło w bardzo przyjaznej atmosferze, a oprócz podpisania umowy odbyła się również dyskusja na temat struktury obu Towarzystw oraz perspektyw przyszłej współpracy.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon