Uroczyste wręczenie Medalu PTChem im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich Pani profesor Annie Trzeciak z Uniwersytetu Wrocławskiego


Dnia 27 marca na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste wręczenie Medalu PTChem im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich Pani prof. dr hab. Annie Trzeciak z Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr). Uroczystość została zorganizowana przez Oddział Wrocławski PTChem, reprezentowany przez Przewodniczącego Oddziału dr. hab. inż. Tomasza Olszewskiego, prof. PWr oraz Wiceprzewodniczącą Oddziału dr hab. Mariolę Kuczer, we współpracy z Dziekanem Wydziału Chemii UWr, dr hab. Sławomirem Berskim, prof. UWr. Na uroczystość przybyli także Prorektor ds. finansów i rozwoju UWr prof. dr hab. Robert Wieczorek oraz Prodziekan ds. innowacji i rozwoju (WCh UWr) dr hab. Marcin Sobczyk, prof. UWr. Ponadto uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pani Prezes Prezydium Zarządu Głównego PTChem prof. dr hab. Izabela Nowak oraz Członek Prezydium Zarządu Głównego PTChem prof. dr hab. Rafał Latajka.

Po przywitaniu gości przez dr hab. Mariolę Kuczer, Dziekana Wydziału Chemii dr hab. Sławomira Berskiego, prof. UWr oraz Prorektora ds. finansów i rozwoju UWr prof. dr hab. Roberta Wieczorka nastąpiło przedstawienie historii Medalu im. Trzebiatowskich przez dr. hab. inż. Tomasza Olszewskiego, prof. PWr. Następnie zebrani goście wysłuchali laudacji Laureatki Medalu. Działalność naukową Laureatki przedstawiła dr hab. Alina Bieńko, prof. UWr a działalność dydaktyczną przedstawił dr hab. Marcin Sobczyk, prof. UWr. Natomiast współpracę naukową Laureatki przedstawiła prof. dr hab. Grażyna Stochel z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po zakończeniu laudacji Pani prof. Anna Trzeciak otrzymała Medal PTChem im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich z rąk Pani Prezes ZG PTChem prof. Izabeli Nowak. Następnie Laureatka wygłosiła wykład naukowy zatytułowany „Katalizatory palladowe - molekularne czy nanocząstkowe?”. Ponadto uczestnicy uroczystości mieli możliwość wysłuchania drugiego wykładu naukowego wygłoszonego przez dr. Adama Augustyniaka z UWr i zatytułowanego „Od sieci metaliczno-organicznych MOF ku materiałom węglowym - wschodzące gwiazdy katalizy”.

Spotkanie zakończyła informacja o programie „Każdego dnia tworzymy historię chemii” powstałego z inicjatywy dr hab. Marioli Kuczer, Wiceprzewodniczącej Oddziału oraz dr Barbary Łydżby-Kopczyńskiej z UWr, Członka Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTChem, po której nastąpiło otwarcie galerii portretów pracowników Wydziału Chemii UWr nagrodzonych Medalami PTChem. Uroczystego otwarcia galerii dokonali wspólnie Pani Prezes Prezydium Zarządu Głównego PTChem prof. dr hab. Izabela Nowak oraz Dziekan Wydziału Chemii UWr, dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr.

fot. Agata Mitek

fot. Agata Mitek

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon