Konferencja Computational Oncology and Personalized Medicine: Crossing Borders, Connecting Science 2023


Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji konferencji Computational Oncology and Personalized Medicine: Crossing Borders, Connecting Science (COPM’2023), która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 26.04.2023 r. Szczególne zachęcamy do nadsyłania prac i aktywnego udziału w konferencji młodych doktorów, doktorantów, studentów studiów magisterskich oraz opiekunów i członków kół naukowych. Termin nadsyłania streszczeń wystąpień upływa 2 kwietnia. Zapraszamy również do przesyłania pełnych tekstów manuskryptów, które zostaną opublikowane w trzecim tomie serii wydawniczej "Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine" RACOPM (termin nadsyłania artykułów: 14.05.2023). 

Udział w konferencji oraz publikacja rozdziału w recenzowanej monografii wieloautorskiej są bezpłatne. 

Proponowane obszary tematyczne:
1) Onkologia obliczeniowa
2) Spersonalizowana medycyna
3) Biomateriały i biotechnologia medyczna
4) Informatyka obrazowania i telemedycyna
5) Biomechanika
6) Analiza i projektowanie leków
7) Zdrowie publiczne

Szczegóły spotkania można znaleźć na stronie
www.copm.polsl.pl 

************* 

We cordially invite everyone to attend the conference Computational Oncology and Personalized Medicine: Crossing Borders, Connecting Science (COPM’2023), which will be held on April 26th, 2023, as an online event. We particularly invite young PhD and PhD/MSc students to submit abstracts of oral or poster presentations. Abstract submission deadline is April 2nd. In addition, there is a possibility to submit a full-length chapter to be published in the "Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine" monograph (submission deadline: 14.05.2023). 

Participation in the conference and publishing a chapter in a reviewed multi-author monograph are free.

Topics: 

  • Computational oncology 
  • Personalised medicine 
  • Biomaterials and medical biotechnology 
  • Imaging informatics and telemedicine 
  • Biomechanics 
  • Analysis and design of drugs 
  • Public health 

Conference details are available on the website: www.copm.polsl.pl 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon