Gratulacje!


 

Pragniemy złożyć gratulacje Panu Profesorowi dr. hab. inż. Teofilowi Jesionowskiemu w związku z wyborem na stanowisko Rektora Politechniki Poznańskiej oraz Panu Profesorowi dr. hab. inż. Jerzemu Lisowi w związku z wyborem na stanowisko Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w kadencji 2020-2024.

 

Spieszymy także z powinszowaniami dla chemików we władzach uczelni. Zaszczytne funkcje objęli:

 

-          prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht - prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej

 

-          prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał - prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej

 

-          dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK –prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

-    dr hab. prof. UJD Janusz Kapuśniak  - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

-          prof. dr hab. Dorota Kołodyńska -  prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

-          prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski - prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

-          prof. dr hab. Jacek Lipok - prorektor ds. nauki Uniwersytetu Opolskiego

 

-          prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski -  prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej

 

-          prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar  - prorektor ds. nauki Politechniki Wrocławskiej

 

-          prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski -- prorektor ds. nauki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

 

-          dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ - prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego

 

-          prof. dr hab. Eugeniusz Zych - prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Nowo wybranym Rektorom i Prorektorom gratulujemy i życzymy licznych sukcesów w pracy, a także dalszego rozwoju zarządzanych przez Nich Uczelni.

 

 


                                                             

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon