Debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego Kompetencje w zakresie zarządzania innowacjami w sektorze chemicznym


22 listopada 2022 r. w Szczecinie w Szczecinie (Centrum Konferencyjne Hanza Tower Szczecin ul. Wyzwolenia 50), jako wydarzenie równoległe do XI Międzynarodowego Forum Naukowo Gospodarczego CHEMIKA EXPO, odbędzie się debata sektorowa Kompetencje w zakresie zarządzania innowacjami w sektorze chemicznym (początek godz. 10.00).

O przyszłości sektora chemicznego zadecyduje jego innowacyjność. Podstawowe wyzwania technologiczne, cyfrowe i środowiskowe wymagają od przedsiębiorstw sektora intensywnej współpracy z uczelniami, centrami badawczymi, klastrami oraz decyzji o powołaniu samodzielnych działów badawczo-rozwojowych.

Zagadnienia i pytania stanowiące podstawę do debaty sektorowej:

Jakie są tendencje na światowych rynkach w czasach niepewności i narastającego kryzysu gospodarczego i w jaki sposób na tą sytuację powinny reagować firmy różnych branż sektora chemicznego?

Czego potrzebują przedsiębiorstwa chemiczne w zakresie zarządzania innowacjami i jakie kompetencje wśród pracowników są dziś najbardziej pożądane?

W jaki sposób w rozwoju tych kompetencji właściciele firm, menadżerowie, kierownicy działów B+R mogą liczyć na wyższe uczelnie, a w jaki stopniu na wsparcie edukacyjne przez usługi doradcze i szkoleniowe?

 

Panel ekspertów współprowadzących debatę: 

Irena Łącka, Krzysztof Pietrusewicz, Janusz Wilas, Wiesład Hreczuch,  Konrad Frontczak

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! Udział w debacie jest bezpłatny. Prosimy jednak o dokonanie rejestracji, link:

https://app.evenea.pl/event/debata-sektorowa/

Debata transmitowana będzie przez kanał YouTube,

link:  https://www.youtube.com/watch?v=7vrvGnLELTE

 

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz  Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "ZIELONA CHEMIA". Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego”, realizowanego na mocy umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR13/18, przez Lidera Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia, Al. Piastów 48, Szczecin w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon