Debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego


Debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego  Współpraca instytucji edukacyjnych i przemysłu w zakresie przygotowania kadr na rynek pracy w sektorze chemicznym.

16 września 2022 r. na UMCS w Lublinie, jako wydarzenie towarzyszące 64 Zjazdowi Naukowemu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, odbędzie się debata sektorowa Współpraca instytucji edukacyjnych i przemysłu w zakresie przygotowania kadr na rynek pracy w sektorze chemicznym (początek godz. 9:30, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9; wejście od Wydziału Chemii UMCS, 1 piętro, s. INF 105).

Debata dotyczy nowych wyzwań związanych z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje oraz doskonalenie kanałów współpracy między instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami branży chemicznej. Debata będzie dotyczyła zarówno przykładów dobrej praktyki, jak i identyfikacji problemów we współpracy pomiędzy edukacją a przemysłem; wnioski z debaty zostaną wykorzystane przy opracowywaniu rekomendacji Rady w zakresie doskonalenia tej współpracy. Podstawą debaty będzie prezentacja programu współpracy kształcenia formalnego na poziomie średnim i wyższym z przedsiębiorcami w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami. Do udziału w debacie zostaną zaproszeni członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, jak również reprezentanci przemysłu i instytucji edukacyjnych. Debata będzie wydarzeniem towarzyszącym Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Lublinie.

Panel ekspertów współprowadzących debatę:  Dariusz Drozdowski, Wiesław Hreczuch, Tomasz Klepka, Przemysław Müller, Tomasz Wasilewski.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! Udział w debacie jest bezpłatny. Prosimy jednak o dokonanie rejestracji, link:

https://evenea.pl/pl/wydarzenie/debata-chemia

Debata transmitowana będzie przez kanał YouTube, link: https://youtu.be/UiDzSJsQ47E

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz  Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "ZIELONA CHEMIA". Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego”, realizowanego na mocy umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR13/18, przez Lidera Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia, Al. Piastów 48, Szczecin w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon