Debata Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego Kompetencje cyfrowe w sektorze chemicznym


6 czerwca 2022 r. na Wydziale Chemii UJ w Krakowie odbędzie się debata sektorowa Kompetencje cyfrowe w sektorze chemicznym (początek godz. 10:00).

Podczas otwartej dyskusji będą przedstawione nowe wyzwania związane z cyfryzacją przemysłu chemicznego, możliwości zastosowania sztucznej inteligencji, mechanizmy wsparcia cyfrowego dla edukacji i szkoleń w sektorze chemicznym oraz trendy w zakresie globalnych kompetencji cyfrowych (DigiComp). Do udziału w debacie zostaną zaproszeni m.in. członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji – IT, jak również reprezentanci przemysłu i instytucji edukacyjnych.

 

Panel ekspertów współprowadzących debatę: Tomasz Klekowski, Artur Pollak, Marcin Rojek, Małgorzata Szymczukiewicz, Rafał Wojdan.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! Udział w debacie jest bezpłatny. Prosimy jednak o dokonanie rejestracji:

 https://evenea.pl/pl/wydarzenie/debata-sektorowa-chemia

Debata transmitowana będzie także przez kanał YouTube:

 https://youtu.be/b6JE0xdfFV0

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "ZIELONA CHEMIA", przy współudziale Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego”, realizowanego na mocy umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR13/18, przez Lidera Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia, Al. Piastów 48, Szczecin w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon