Grupa Badawcza ds. Preparatyki Próbek i Sieć EuChemS-DAC


The EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network (Grupa Badawcza ds. Preparatyki Próbek i Sieć EuChemS-DAC) powstała w 2019 r. pod auspicjami Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Society (EuChemS). Początkowo działał jako Task Force (Grupa Zadaniowa) przy the Division of Analytical Chemistry of EuChemS, jednak po corocznej ocenie Walne Zgromadzenie EuChemS jednogłośnie przekształciło ją w Study Group (Grupę Badawczą) ze względu na jej niezwykłą aktywność. Grupy Badawcze są poświęcone ważnym tematom o szczególnym znaczeniu dla EuChemS-DAC, a «Preparatyka Próbek» jest obecnie jedną z ośmiu wybranych grup badawczych w tej dziedzinie. Na czele tej Sieci naukowej zrzeszająca obecnie członków z 30 krajów w Europie, Ameryce, Azji i Australii stoi profesor Eleftheria Psillakis z Technical University of Crete w Grecji. Zrzeszeni naukowcy pracują w środowiskach akademickich, instytutach badawczych, przemyśle i prywatnych laboratoriach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dostępną tutaj

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon