European Technical Coatings Congress


Z powodu światowych restrykcji związanych z  pandemią SARS CoV-2, termin kongresu ETCC2020 - European Technical Coatings Congress został przesunięty. Kongres odbędzie się w dniach 03-05 września 2021 w Krakowie.

Wszystkie dotychczasowe warunki i ustalenia, w tym:

ü Rejestracja do udziału w kongresie

ü Dokonane opłaty kongresowe

ü Przesłane wystąpienia w trakcie kongresu; referaty oraz postery

ü Rejestracje do udziału w wystawie

ü Zgłoszenia do sesji „Summer School” dla młodych naukowców

Pozostają ważne w nowym terminie kongresu.

 

Na prośbę osób zainteresowanych ustanowiono dodatkowy termin zgłaszania referatów i posterów: 30 grudnia 2020.

Więcej informacji na stronie: www.etcc2020.org

W załączeniu przekazuję prospekt informacyjny ETCC2020

 

Najważniejsze Fakty i Liczby dotyczące Kongresu:

·       Program ETCC2020 zawiera 138 referatów oraz 68 prezentacji posterowych przedstawianych przez 195 autorów z wielu krajów całego świata. (szczegóły w programie kongresu: www.etcc2020.org/en/congress/congress-program)

·       Przygotowano wystawę towarzyszącą kongresowi (www.etcc2020.org/en/congress/registration-form-for-exhibitors )

·      Wystąpienia autorów mogą być publikowane w wybranych czasopismach w tym o zasięgu światowym: "Progress in Organic Coatings" – Elsevier (Impact Factor 4.469), więcej na: www.etcc2020.org/en/congress/publication-in-journals

·      Ustalono program sesji “SummerSchool” dedykowanej młodym naukowcom.

(www.etcc2020.org/en/congress/summer-school).

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon