Złoty Medal Chemii


Do 9 października swoje prace dyplomowe licencjaci i inżynierowie mogą zgłaszać do 10. już edycji konkursu „Złoty Medal Chemii”. Prace powinny obejmować tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką i być obronione w roku akademickim 2019/2020. Konkurs organizuje Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie wspólnie z firmą DuPont Poland (fundator nagród). Patronat honorowy sprawuje Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz  Komitet Chemii Analitycznej PAN, Polska Izba Przemysłu Chemicznego i  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Więcej informacji: http://www.zlotymedalchemii.pl

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon